Forskere på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, dokumenterer, at der ikke kan påvises sammenhæng mellem natarbejde og brystkræft.


Forskere på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, dokumenterer, at der ikke kan påvises sammenhæng mellem natarbejde og brystkræft.

Sygeplejersker, skifteholdsarbejdere, sosu-hjælpere og andre, der arbejder om natten, kan ånde lettet op. Et hold forskere fra Arbejdsmedicinsk Klinik dokumenterer, at der er ikke videnskabeligt belæg for, at risikoen for at få brystkræft stiger, hvis man arbejder om natten.

I spidsen for undersøgelsen, hvis resultater netop er offentliggjort i det internationalt anerkendte arbejdsmiljø-tidssskrift OEM, står overlæge Henrik Kolstad.

Forskerne fra Arbejdsmedicinsk klinik har gennemgået ni store epidemiologiske undersøgelser om brystkræft og natarbejde, og konklusionen er klar.

- Forskningen viser, at kvinder, der arbejder om natten, ikke skal være bekymrede for at få brystkræft på grund af deres natarbejde, slår Henrik Kolstad fast.

Antagelsen om at natarbejde kunne være årsag til, at flere kvinder får brystkræft, bygger på en mistanke om, at arbejde i elektrisk lys om natten hæmmer døgnhormonet melatonin og dermed øger risikoen for at få brystkræft. Bekymringen for, at dette skulle være tilfældet, beror indtil nu alene på resultater fra dyreforsøg.

De århusianske forskere har heller ikke kunnet påvise sammenhæng mellem brystkræft og mange års natarbejde.

- Der er ikke videnskabeligt belæg for at advare mod langvarigt natarbejde for at forhindre brystkræft. Risikoen for brystkræft stiger ikke med det antal år, man arbejder om natten, siger arbejdsmedicineren.

Forskerne peger dog på, at der kan være andre grunde til at begrænse arbejde om natten.

- For eksempel har natarbejde indflydelse på både søvn, velbefindende og socialt liv, siger Henrik Kolstad.

Yderligere oplysninger
Overlæge Henrik Kolstad, Arbejdsmedicinsk Klinik på Århus Universitetshospital, Sygehus, tlf. 8949 4291 / 2961 0359