Sprog- og videreuddannelsesprojekt for udenlandske læger i Viborg og Århus - YLVA - har fået den Europæiske Sprogpris 2010


For et år siden var Region Midtjylland med til at søsætte et stort sprog- og videreuddannelsesprojekt for udenlandske læger i Viborg og Århus under navnet YLVA - Yngre Lægers Videreuddannelses Aktiviteter for udenlandske læger.


Opgaven blev rullet ud via Sprogcenter Viborg og Lær Dansk Århus. Og netop disse to sprogcentre har for dette vundet Den Europæiske Sprogpris 2010.

YLVA-projektet har involveret to hospitalsenheder, to sprogcentre, Lægeforeningen og konsulentfirmaet Inside Denmark samt Region Midtjyllands mangfoldighedsindsats. Projektet er finansieret med midler fra Lægelig Uddannelse i Region Midtjylland.

 

 Anders Christensen

– Vi er rigtig stolte af, at YLVA–projektet blev valgt ud og efterfølgende har fået den fine europæiske pris. Det fortæller noget om den gode kvalitet af arbejdet – ved både medarbejdere og kursister.

- Det bærer fremad for såvel det daglige arbejde ude på hospitalerne, som for den dermed styrkede integration. Jeg kan kun sige tak til alle for deres engagement, siger en stolt Anders Kristensen, mangfoldighedskonsulent ved Koncern HR, Region Midtjylland.

Sprogprisen overrækkes den 30. september ved en europæisk sprogkonference i Roskilde. Samme dag vil Koncern HR fremlægge sin evaluering af sprogkurset. 

Flere oplysninger