28-09-2010Onsdag i denne uge skifter Mejlbystenen plads fra Kulturhistorisk Museum i Randers til Oklahoma City i USA. Den interaktive runesten er Region Midtjyllands bud på en ny tilgang til kulturformidling og et af beviserne på, at regionen er værdig til at blive optaget blandt verdens mest kreative regioner.


Det er ingen tilfældighed, at det er Mejlbystenen, der i denne uge forlader sin vante plads for at blive sejlet og kørt til Oklahoma City i USA.
Her skal den repræsentere Region Midtjylland i forbindelse med det årlige møde i Districts of Creativity, et globalt netværk af kreative regioner.
Den interaktive runesten er resultatatet af et intensivt samarbejde mellem formidlerne på Kulturhistorisk Museum Randers og eksperter i digital kommunikation og interaktion på CAVI, Aarhus Universitet.
Mejlbystenen rummer dermed både den ældste skriftlige kilde og den nyeste digitale, interaktive historiefortælling, som Region Midtjylland kan byde på. Den repræsenterer mere en nogen anden enkelt genstand den spændvidde i fortælling og historisk formidling, de moderne museer arbejder med i dag.

Dansk udviklingsprojekt
Samtidig optræder stenen som ambassadør for et fælles udviklingsprojekt i Region Midtjylland, MMEx (Meaning Making Experiences) – et projekt, der peger frem mod et banebrydende samarbejde mellem museer, videninstitutioner og private virksomheder.
MMEx er et kommende nationalt center for udvikling og produktion af digitale formidlingsløsninger til museer. Det er museerne i Region Midtjylland, der har ejerskabet til MMEx, men der er samtidig tale om et tværkulturelt projekt, der udviklet i et samarbejde mellem en række institutioner og aktører inden for animation, teater, børnekultur og avanceret visuel og interaktiv teknologi. MMEx vil forene højteknologi med ”blød” viden om kultur og formidling i en kombination, der ikke er set før i Danmark.

Midtjylland nyt medlem
Region Midtjylland forventes i efteråret at blive optaget i Districts of Creativity. Districts of Creativity er et globalt netværk af regioner, der vil samarbejde om kreativitet og innovation mellem virksomheder og viden- og uddannelsesinstitutioner. Netværket består indtil videre af regioner i Europa, Asien og Nordamerika.
Et vigtigt omdrejningspunkt for netværksarbejdet er World Creativity Forum, der holdes en gang om året hos en af medlemsregionerne.
I år er Oklahoma, USA, vært for World Creativity Forum, og i denne anledning arrangeres udstillingen Artspace, der skal vise eksempler på innovation og nye tilgange til kunst og formidling af kunst og kultur hos medlemmerne af Districts of Creativity.

Finansieringen af Mejlbystenens rejse til Oklahoma sker via Vækstforums bevilling til projektet I-kraft, der som en del af sit kommissorium har international markedsføring af Region Midjyllands satsninger på it, innovation og forskning.

Læs mere om I-kraft på www.ikraft.dk
Læs mere om Districts of Creativity
Læs mere om Mejlbystenen

Billedtekst:
Stenens 1000 år gamle beretning er i et samarbejde mellem Kulturhistorisk Museum Randers og CAVI (Center for avanceret visualisering og interaktion på Aarhus Universitet) forvandlet til moderne storytelling ved hjælp af ny digital teknologi, der inddrager publikum aktivt i historien. Foto: Kulturhistorisk Museum Randers


Flere oplysninger:

Morten Constantin Lervig, afdelingsleder
CAVI, Center for avanceret visualiering og interaktion
Aarhus Universitet.
Telefon: 8942 5638
Mobil: 2899 2100
lervig@cavi.dk

Morten Falbe-Hansen, udviklingskonsulent
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 8728 5162
morten.falbe-hansen@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne