Hornhindebanken på Århus Universitetshospital, Århus, mangler hornhinder til transplantation, skriver Magasinet MIDT, som udgives af Region Midtjylland.

Vil du sætte dine øjne i banken? Magasinet MIDT, som udgives af Region Midtjylland, stiller spørgsmålet i en artikel om Den Danske Hornhindebank på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.


Tryk her for at hente
Magasinet MIDT
som pdf
(20,3 MB)


Hornhindebanken, der er den eneste af sin art i Danmark, opbevarer hornhinder til transplantation til brug i hele landet, men der er ikke hornhinder nok.

- På landsplan skal der bruges cirka 400 hornhinder om året. Det svarer til hornhinder fra omkring 300 døde, da det ikke er alle hornhinderne, der er velegnede, fortæller Kim Nielsen, der er teknisk chef i hornhindebanken.

Hornhindebanken modtager i dag mellem 150-200 hornhinder om året, og det er ikke nok.

Derfor opfordrer hornhindebanken os alle til at tage stilling til, om vi vil donere vores organer og væv – for eksempel hornhinder – når vi er døde.

- En hornhindetransplantation er – i modsætning til mange andre transplantationer – ikke noget, der redder liv. Derimod forøger det livskvaliteten væsentligt hos modtageren af hornhinden. Vi er meget afhængige af vores syn med hensyn til transport, informationssamfund og sociale relationer.

- En patient med en beskadiget hornhinde ser, populært sagt, verden som gennem matteret glas. En ny hornhinde giver patienten en helt klar rude at se igennem. For et ungt menneske kan det for eksempel betyde forskellen på, om man kan gennemføre en uddannelse. For en voksen, at man kan køre bil igen, forklarer Kim Nielsen.

Flere oplysninger

  • Teknisk chef Kim Nielsen, Den Danske Hornhindebank ved øjenafdelingen på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, tlf. 8949 3227