Region Midtjyllands stramme budget får nu også konsekvenser på området for de praktiserende læger og speciallæger.
Region Midtjyllands stramme budget får nu også konsekvenser på området for de praktiserende læger og speciallæger. Blandt andet har Regionsrådet netop besluttet at opsige aftalen om særlig betaling til de praktiserende læger for samtaleterapi.

- Det er aldrig sjovt at skulle spare. Og selvom vi kan finde nogle penge ved at blive smartere og mere effektive, kan vi ikke undgå, at det stramme budget også vil betyde visse serviceforringelser for borgerne i nogle dele af regionen. På området vedrørende praktiserende speciallæger har Regionsrådet dog i en række tilfælde valgt at bede administrationen om nærmere udredninger, og de aftaler der opsiges er typisk aftaler, der kun gælder i en del af regionen, siger formand for Regionsrådet for Region Midtjylland, Bent Hansen (S).

Regionsrådet har netop vedtaget besparelser for 321 mio. kroner for 2011, og også praksissektoren må yde sin del. I alt har politikerne bedt administrationen om at finde besparelser i praksissektoren for 40 mio. kroner i 2011. Og det er det forslag, rådet nu har vedtaget.

Smartere og mere effektive løsninger i praksissektoren handler blandt andet om at give praktiserende læger redskaber til at udskrive den mest effektive medicin men samtidig vælge det billigste produkt blandt de mest effektive produkter.

Færre samtaler end forventet
Besparelserne indebærer også opsigelse af en aftale om samtaleterapi. Aftalen giver de praktiserende læger et højere honorar for samtaleforløb.

- I en situation hvor vi skal holde budgetterne, er vi nødt til også at se på relativt sikre besparelser på praksisområdet. Derfor kommer samtaleterapi i spil. Samtidig viser vores analyser, at lægerne faktisk kun benytter samtaleterapi efter hensigten i begrænset omfang, siger Bent Hansen.

Aftalen om samtaleterapi skulle imødekomme patienternes behov for samtaleforløb med brug af særlige samtaleteknikker, og dermed typisk længerevarende samtaleforløb, men det sker ikke i stor udstrækning. Således får 69 procent af patienterne kun en eller to samtaler hos den praktiserende læge.

Behov for klare rammer
Bent Hansen udtaler afsluttende:
- Der er vel ingen tvivl om, at nogle læger har arbejdet dedikeret med denne type ydelse, og at ydelsen har været til glæde for nogle patienter. Derfor er det også ærgerligt at lægerne i forhold til så mange patienter ikke har anvendt ydelsen i overensstemmelse med overenskomstens vejledning. Jeg vil derfor ikke være afvisende over for at vi igennem en såkaldt § 2 aftale muligvis kan finde en tilfredsstillende fælles forståelse af hvordan samtaleterapi bør ydes. Men der skal sættes nogle klare rammer op for brugen af ydelsen, der også forventes at have et betydeligt mindre omfang.

Han pointerer, at patienterne stadig har ubegrænset mulighed for at søge læge, ligesom de praktiserende læger er forpligtede til at sørge for, at patienten får tilbud om behandling, hvis der er behov for det.


Fakta
Region Midtjylland skal spare i alt 40 mio. kroner i 2011 på primær-sektoren. Det vil blandt andet sige alment praktiserende læger, praktiserende speciallæger, fysioterapeuter og kiropraktorer.

Om samtaleterapi:
• Besparelsen på samtaleterapi forventes at være på 20 mio. kr. i 2011

• De seneste tal for brug af samtaleterapi fra 2009 viser at:
o I alt 39.256 midtjyder gjorde brug af ydelsen
o Knap halvdelen: 48 procent, fik kun én samtale
o Godt to tredjedele eller 69 procent fik op til to samtaler

Hent dagsorden og bilag fra Regionsrådet møde

Flere oplysninger
Regionsrådsformand Bent Hansen (S) 8728 5010 / 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk

Formand for Samarbejdsudvalget for Almen Praksis
Jørgen Nørby (V) 2945 5261 / Jorgen.norby@rr.rm.dk

Formand for det rådgivende udvalg for primær sundhed og kommunesamarbejde Aleksander Aagaard (V) 2945 2441 / Sander@rr.rm.dk


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer