8. oktober fejrer Regionspyskiatrien Randers 25-års jubilæum og inviterer til åbent hus.
Regionspsykiatrien Randers kan fredag den 8. oktober fejre 25 års jubilæum og inviterer i den forbindelse til åbent hus.

Der er sket meget med den psykiatriske behandling, siden overlæge Mogens Bille og Århus Amt for 25 år siden tog initiativ til den afdeling, der nu har 25 års jubilæum.

Først og fremmest har udviklingen af behandlingsformer, herunder udviklingen af de antidepressive og - psykotiske medikamenter, gjort det muligt i vid udstrækning at omlægge behandlingen fra en psykiatri baseret på indlæggelse til en mere ambulant psykiatri.

I dag er der fokus på den ambulante behandling, og hvis der er behov for indlæggelse, sker det fortrinsvist på enestuer. I dag er der således 14 eneværelser på begge sengeafdelinger.

I lokalpsykiatrien udfører regionens medarbejdere ambulant psykiatrisk behandling og kommunens medarbejdere udfører en specialiseret social indsats. Der er i dag tre veludbyggede teams – to i Randers og et i Rønde.

Indflydelse til brugerne
I 2008 etablerede regionen Pavillonen, der rummer otte senge til patienter, der har behov for længerevarende ophold. Pavillonen rummer samtidig et dagtilbud til patienter, der har behov for længerevarende indlæggelse. Idéen er at give et anderledes tilbud under indlæggelsen på Psykiatrisk afdeling, samt at skabe sammenhæng i behandling og beskæftigelse under og efter en indlæggelse. Projektet indebærer, at brugerne har indflydelse og involveres mest muligt i planlægning og indhold i tilbuddet.

Desuden er der etableret et psykoterapeutisk team, der er et gruppebaseret behandlingstilbud. Det faste behandlerteam består af ergoterapeuter, sygeplejersker, socialrådgiver og psykolog. Teamet ledes af overlæge, speciallæge i psykiatri.

Den psykiatriske afdeling i Randers er - og har været - kendetegnet ved et godt personale, der brænder for deres arbejde og hele vejen har formået at tage nye ideer og tiltag til sig.

Flere oplysninger
Ledende overlæge Ulla Just eller oversygeplejerske Valborg Iversen, telefon 8910 2747