1.januar 2011 får personalet på akutmodtagelsen og skadestuen i Holstebro selskab af akutlæger. Det betyder kortere ventetid for patienterne og et kvalitetsløft for personalet og patienterne i den nye akutafdeling.

Ventetiden i venteværelset på Regionshospitalet Holstebro vil i fremtiden blive kortere. Hospitalsenheden Vest har som et af de første hospitaler i Danmark i dag ansat 9 akutlæger, der er speciallæger, som arbejder inden for akutmedicin.

Disse læger arbejder alle i Akutafdelingen i Herning. Fra 1. januar 2011 investerer man i yderligere tre akutlæger, sådan at det ny akutkoncept også kan rulles ud på modtagelsen og skadestuen i Holstebro.

En nødvendig investering for fremtiden fastslår Hospitalsdirektør Henning Vestergaard:

- Vi tror så meget på konceptet, at vi bygger et helt nyt hospital, DNV Gødstrup, op omkring modtagelsen af de akutte patienter. Derfor er det rigtig stærkt, at vi allerede nu samler os om at udbygge og udbrede det koncept, som vi først for alvor er på vej til at sætte på skinner i Herning dette efterår.

Konkret betyder opgraderingen fra 9 til 12 speciallæger i akutafdelingen, at der også i Holstebro vil være en speciallæge til stede i modtagelsen og skadestuen fra kl. 8 til 22, - modsat i dag hvor lægen oftest er på tilkald fra ortopædkirurgiske afdeling.

Fakta
Siden november 2008 har der på tværs af matriklerne i Hospitalsenheden Vest været en selvstændig akutafdeling med egen ledelse. Afdelingen består i dag af følgende afsnit:

  • Akut sengeafsnit ASA – Regionshospitalet Herning med 20 sengepladser og 8 observationspladser 
  • Akut sengeafsnit ASA – Regionshospitalet Holstebro med 18 sengepladser og 3 observationspladser 
  • Akutmodtagelse/skadestue Regionshospitalet Herning 
  • Akutmodtagelse/Skadestue/akutklinik Regionshospitalet Holstebro 
  • Akutklinikken Regionshospitalet Ringkøbing 
  • Akutsekretariat


I løbet af 2009 er afdelingen gradvist blevet etableret ved overførsel af personale og økonomi fra de involverede stamafdelinger. Aktuelt er der overført kapacitet og bemanding fra medicinsk, ortopædkirurgisk og kirurgisk afdeling på plejeområdet, sekretærområdet og lægeområdet ekskl. speciallæger.

Bemanding
På regionshospitalet Herning er der på nuværende tidspunkt ansat 7 speciallæger i Akutafdelingen. Der er ved at blive rekrutteret yderligere speciallæger, så bemandingen i løbet af oktober og november måned forventes at være 9 speciallæger samt den ledende overlæge. Dertil kommer 16 basislæger.

På Regionshospitalet Holstebro er der ikke i dag ansat speciallæger i Akutafdelingen. De 8 basislæger hører organisatorisk under Medicinsk Afdeling, mens plejepersonalet er ansat i Akutafdelingen. Ortopædkirurgisk Afdeling er lægefaglig back-up i forhold til Skadestue/modtagelse.

Konceptet

Hidtil har det typisk været yngste læge eller en sygeplejerske, der har taget i mod patienterne på skadestuen. Har symptomer og diagnosticering af patienten krævet det, har speciallæger fra hospitalernes andre afdelinger været på tilkald. Forhold der kan stjæle tid og besværliggøre kommunikationen og samarbejdet om patienten.

De nye akutlæger er derimod til stede i akutmodtagelsen og på skadestuen, og derfor kan de - når de nye rutiner for vurdering af patienten er indarbejdet – være med til at stille en hurtigere diagnose. 

Flere oplysninger 

  • Hospitalsdirektør Henning Vestergaard, Hospitalsenheden Vest, tlf. 9927 2720 /  2048 0683
  • Ledende overlæge Tommy Andersson, tlf. 9927 4431