Rådgivningsudgifterne kommer Det Nye Universitetshospital i Skejby til gode. Hospitalet bliver mindre end først planlagt, men langt størstedelen rådgivningen indgår i det projekt, som nu er tegnet.


- Ekstra Bladet citerer mig i dag for, at Region Midtjylland har brugt flere 200 mio. kr. på at lave en byggeplan til ingen verdens nytte. Det har intet på sig. Vi får god nytte af langt den største del af de udgifter, vi har haft til planlægning, siger Bent Hansen, regionsrådsformand i Region Midtjylland.

Sommerbuffet

Det er fx arbejdet vedr. helhedsplan, skitseprojekt, typiseret byggeri, byggemodning, myndighedsgodkendelse, standardrum, der fortsat kommer projektet til gode.

Reduktionerne i projektet har medført er forbrug på rådgivere i størrelsesordenen ca. 25 mio. kr., som kan betragtes som spildt. Dette spild medfører, at der sker reduktioner i projektet, men har intet at gøre med driften af hospitalerne i regionen, og medfører derfor ikke, at der sker fyringer af personale på hospitalerne.

Ekstra Bladets artikel nævner, at to medlemmer af projektledelsen er blevet fyret. Det er ikke korrekt. Det er i sommer sket en udskiftning i projektledelsen, idet den ene er gået på pension, mens den andet fortsat er tilknyttet projektet.

- Det sygehus vi får er i høj grad et sygehus, som det vi hidtil har planlagt. Det bliver ikke så stort som håbet, og på nogle områder bliver vi også nødt til at vælge løsninger, som ikke er så gode som det oprindeligt planlagte. F.eks. ved at der ikke er midler til en forsyningsby tæt på sygehuset, og her skal vi så finde en anden måde at gøre tingene på, siger Bent Hansen.

Flere oplysninger
Regionsrådsformand Bent Hansen, 8728 5010 / 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk