Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, kan nu tilbyde behandling til patienter, der plages af konstant bekymring for sygdom
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, kan nu tilbyde behandling til patienter, der plages af konstant bekymring for sygdom


Gennem gruppeterapi kan patienter, der lider af sygelig og overdrevenangst for at fejle noget alvorligt, lære at slippe de ellers konstante tanker om sygdom. Det viser foreløbige lovende resultater fra et netop afsluttet pilotprojekt på Forskningsklinikken for funktionelle lidelser.

– Gruppeterapien lærer patienterne at sætte fokus på det, de finder værdifuldt samt træne i at være nærværende bl.a. gennem opmærksomhedstræning, siger cand. psych. Trine Eilenberg, der er optimistisk med hensyn til, at gruppeterapien kan reducere svær helbredsangst samt hjælpe patienterne til et bedre liv.

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser har nu sendt brev ud til alle de praktiserende læger og privat praktiserende psykologer i Midtjylland, Nordjylland, Sydjylland og på Fyn med opfordring til at henvise relevante patienter. 

– Vi ved fra undersøgelser, at mange patienter går ubehandlet rundt med denne lidelse, så vi håber, at henvendelsen vil resultere i, at flere patienter nu får tilbudt den nødvendige behandling, siger Trine Eilenberg.

Behandlingen foregår på Forskningsklinikken, hvor en tidligere undersøgelse har vist, at patienter, der lider af sygelig og overdreven angst for at fejle noget alvorligt bruger op til 78 pct. flere sundhedsydelser end patienter med veldefinerede fysiske sygdomme.

– Vi ved, at helbredsangst er hyppig og kan være svært invaliderende for en række patienter. Selv om de ofte har et stort forbrug af sundhedsydelser, viser forskning, at de har det både psykisk og fysisk dårligere end en række patienter med somatisk sygdom, siger Trine Eilenberg, cand.psyk.