Region Midtjylland og Skive kommune søger i fællesskab om 23.2 mio. kr. hos sundhedsministerens pulje til nære sundhedstilbud. Pengene skal bruges til at modernisere og udvikle nære sundhedstilbud på Skive-egnen.

Under ansøgningen til Sundhedsministerens pulje, står regionsrådsformand Bent Hansens (S) og Skive Kommunes borgmester Flemming Eskildsens (V) underskrifter. De to parter har haft, hvad de kalder et meget konstruktivt samarbejde om ansøgningen.

Af de lidt mere end 23 mio. kr. er det tanken at 9.7 mio. kr. skal bruges til etablering af et læge- og behandlerhus i Vestsalling. Projektet bliver til dagligt omtalt som ’Pulsen’ og pengene skal bruges til etablering af lægeklinikker. Det er planen, at Pulsen også skal omfatte andre sundhedstilbud som fx tandlæge, fysioterapi mv.

Den store del af det ansøgte beløb – 13,5 mio. kr. – skal bruges til etablering af anden fase af Skive Sundhedshus.

Region Midtjylland og Skive Kommune har allerede for egne midler afsat 54,2 mio. kr. til første del af ombygningenaf hospitalsbygningen i Skive, der netop er igangsat.  Regionale og kommunale sundhedsfunktioner i ét hus skal medvirke til, at der bliver større sammenhæng i det offentliges sundhedstilbud.

- Anden fase, som vi søger penge til, omfatter yderligere to lægeklinikker og udbygning af fællesfaciliteter for husets brugere. Når håndværkerne engang er færdige og lokalerne kan genåbnes som et moderne sundhedshus i tæt kontakt med det samfund den skal betjene, så tror jeg nærheden bliver til gavn både for borgerne og for de, som arbejder professionelt med sundhed, siger Skives borgmester Flemming Eskildsen.

Regionsrådsformand Bent Hansen:

- Jeg håber meget, at vi kan få økonomisk opbakning fra Regeringens side, så der bliver penge til at gennemføre anden fase af ombygningen af sundhedshuset. Det er både borgernært og visionært. Det samme kan man sige om det nye spændende initiativ med at kombinere et læge- og behandlerhus i Vestsalling.

Sundhedsudvalgsformand Anna-Lise Vestergaard (V) fra Skive Kommune konstaterer, at med behandlerhuset i Vestsalling, har Skive Kommune den geografiske lægedækning i orden over hele kommunen.

Ansøgningen til Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje skal nu behandles af Regionsrådet for Region Midtjylland. Sundhedsministeren forventer at svare på ansøgningen om tilskud i midten af december 2010.

Flere oplysninger

  • Borgmester Flemming Eskildsen (V), tlf. 9915 5510 /
    2223 1600

  • Formand for Sundhedsudvalget Anna-Lise Vestergaard (V),
    tlf. 97 5811 66 / 5124 2511