Hospitalerne i Århus er i gang med at inddæmme bakterien for at forhindre ny smitte
Hospitalerne i Århus er i gang med at inddæmme bakterien for at forhindre ny smitte


Århus Universitetshospital, Skejby, har inden for den seneste måned haft fire tilfælde af tarmbakterien Clostridium difficile i den særlige variant, der kaldes CD027. Bakterien kan give svær diare hos især kronisk syge patienter, og er resistent overfor flere typer antibiotika.

Indtil i år har der kun været et enkelt tilfælde på hospitalerne i Region Midtjylland, hvor en pati-ent er blevet smittet med CD027, mens Hovedstadsområdet har haft gentagne udbrud af CD027. De fire tilfælde på Skejby kan være de første tegn på en spredning i Århus Universitetshospital.

Den ene af patienterne fik konstateret CD027 efter at være overflyttet til Århus Sygehus, og denne patient er nu isoleret på Århus Sygehus. Derfor sætter Århus-hospitalerne nu forskellige tiltag i værk for i samarbejde at få en eventuel spredning inddæmmet.

Områder, hvor patienterne har opholdt sig er blevet desinficeret med et klorholdigt rengøringsmiddel, der kan fjerne bakterien. Og alle patienter, der har været indlagt sammen med en af de fire patienter, er blevet opsøgt og undersøgt for smitte, og ingen af dem er smittet med bakteri-en.

Men indtil hospitalerne kan afvise yderligere spredning, vil alle kronisk syge patienter med diarre, der har været indlagt på et hospital i Århus inden for den seneste måned, blive isoleret, mens en hasteprøve for CD027 bliver undersøgt.

- Vi tager situationen meget alvorligt og gør, hvad vi kan for at begrænse smitten. Samtidigt er det vigtigt at understrege, at det er et meget lille udbrud, vi har haft, siger cheflæge Kristjar Skajaa.

Fakta
Clostridium difficile er en sporedannende bakterie, der kan overleve i omgivelserne. CD027 er en særlig variant, som er yderst smitsom, resistent overfor flere typer af antibiotika, og infektionen kan især være særlig alvorlig for patienter, der er svækket af anden sygdom. Bakterien er van-skelig at fjerne med sprit og ved almindelig rengøring.

CD027 er udbredt i andre europæiske lande og forekomsten er tæt forbundet med anvendelsen af bredspektrede antibiotika. Indtil for få år siden var der kun konstateret få tilfælde i Danmark.

Yderligere information
  • Ledende overlæge Svend Ellermann-Eriksen, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Skejby, tlf. 8949 5600 / 3092 2401
  • Cheflæge Kristjar Skajaa, Århus Universitetshospital, Skejby, tlf. 8949 5002 / 2361 3970