Bagsiden er, at der fortsat er børn, som dør af bivirkninger til den intensive behandling


Ny undersøgelse fra Børneafdelingen på Århus Universitetshospital, Skejby viser, at 8% af børn med akut myeloid leukæmi (AML) dør af komplikationer under behandlingen.


I Norden er børn med den sjældne form for blodkræft AML blevet behandlet efter de samme retningslinier siden 1984. Behandlingen er meget hård mod kroppen, men har også resulteret i en markant forbedring af overlevelsen fra 5% i 1970’erne til 65% i dag. Resultaterne af den nordiske behandling er dermed blandt de bedste i verden. Den intensive behandling medfører dog i op til 8% en række dødelige bivirkninger.

I den aktuelle undersøgelse deltog 525 nordiske børn, alle diagnosticeret med AML fra 1984 til 2003. I perioden 1984-88 døde 11% af komplikationer under behandlingen. I enkelte tilfælde var der tale om dødsfald pga. komplikationer før behandlingens start. I 1988 blev en ny behandling taget i brug, der desværre resulterede i en betydelig stigning i antallet af dødsfald til 29%. I perioden 1993 til 2003 faldt dødstallet atter til 8% pga. ændringer i kemoterapien og forbedret behandling af børnenes infektioner. 85% af alle dødsfald skyldes nemlig infektioner, der er en direkte følge af det svækkede immunforsvar, børnene får under kemoterapi.

Undersøgelsen konkluderer, at selvom antallet af behandlingsrelaterede dødsfald i Norden er faldet, er det vigtigt at nedbringe antallet af dødsfald hos børn med AML yderligere. Derfor er videre undersøgelser af risikofaktorer for dødsfald af behandlingen nødvendige. Derudover påpeger undersøgelsen, at bedre forebyggelse og behandling af infektioner sandsynligvis vil kunne nedbringe antallet af dødsfald.


Resultaterne er publiceret i følgende originalartikel:
Molgaard-Hansen L, Möttönen M, Glosli H, Jónmundsson GK, Abrahamsson J, Hasle H. Early and treatment-related deaths in childhood acute myeloid leukaemia in the Nordic countries: 1984-2003. British Journal of Haematology, 2010 Oct 19, Epub ahead of print.

Projektet er støttet af bl.a. Børnecancerfonden og Kræftens Bekæmpelse.

Yderligere oplysninger:
Læge, ph.d.-studerende Lene Mølgård Hansen
Tlf.: 20 95 93 25
E-mail: lene.molgaard@dadlnet.dk