Danmarks første psykiatriske friklinik har netop taget imod de første patienter på Skovagervej i Risskov.


Danmarks første psykiatriske friklinik har netop taget imod de første patienter på Skovagervej i Risskov.

Hermed har Region Midtjylland taget et nyt redskab i brug i kampen for at nedbringe ventetiden for børn og unge, som er visiteret til et udrednings- og behandlingsforløb på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, BUC i regionen.

Hvad der gennem flere år har vist sig som et effektivt redskab til at nedbringe ventelisterne til behandling af f.eks. grå stær og åreknuder inden for det somatiske sygehusvæsen, skal nu også stå sin prøve på det psykiatriske område. En friklinik er en selvstændig enhed, som består af et lille team med stor fleksibilitet.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Friklinik refererer direkte til psykiatri- og socialledelsen og er organisatorisk adskilt fra den øvrige behandlingspsykiatri.

Friklinikkens team forventes i 2011 at kunne tage 125 til 150 patienter ind i alderen 0 til 18 år fra hele Region Midtjylland.

Det er Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, BUC, der fra deres venteliste skal visitere patienterne til friklinikken. Det drejer sig om de børn og unge, der har ventet længst på et Børne- og Ungdomspsykiatrisk tilbud.

Der kan ikke henvises direkte til friklinikken, og klinikken modtager ikke akutte patienter eller patienter til indlæggelse.

Forventningen til friklinikken er, at den vil kunne udnytte sine ressourcer effektivt samtidig med at kvaliteten i såvel udredning, behandling, samarbejde med primærsektor samt forældrearbejde er på linje med landets øvrige hospitalstilbud.

Friklinikken skal gennemføre det fastsatte mål, men der måles ikke efterfølgende på, om ventelisten er reduceret, da der er mange andre forhold, som påvirker denne.

Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Michala Høgsgaard er ansat som ledende overlæge i Friklinikken.


Flere oplysninger

• Regionsrådsformand Bent Hansen (S) 40313707/ bent.hansen@rr.rm.dk

• Direktør Gert Pilgaard Christensen, social- og psykiatriledelsen, tlf. nr. 8728 4210

• Michala Høgsgaard, ledende overlæge, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Friklinik tlf. 77 89 27 90