Region Midtjyllands nye souschef i Koncernøkonomi har i flere omgange høstet sine egne erfaringer med administration af hospitaler.

Mette Jensen - tryk for at hente
billedet i højere opløsning


Den viden bliver vigtig, når Mette Jensen om kort tid skal stille skarpt på Region Midtjyllands stadigt stigende udgifter til sundhedsområdet.

Mette Jensen er 42 år, uddannet cand.merc., og har tidligere blandt andet haft job som sekretariatschef og økonomichef på Regionshospitalet Randers og Grenaa.

Koncernøkonomi er Region midtjylland samlede økonomifunktion med en lang række opgaver, som spænder fra den overordnede budgetlægning og økonomistyring til mere konkrete og driftsnære opgaver.

En af Mette Jensens kommende opgaver bliver at udvikle regionens økonomistyring og økonomiske analyser på sundhedsområdet. Et område, som er i hastig forandring og som står med betydelige økonomiske udfordringer.
Det er derfor oplagt, at Mette Jensens løbebane på hospitalerne i Farsø og Randers og Grenaa, giver god faglig ballast og menneskelig indsigt.

Overgangen fra Mette Jensens nuværende stilling som specialkonsulent i Analyse og Finans i Koncernøkonomi, til souschefstillingen, bliver tilrettelagt i løbet af de kommende uger.
Mette Jensen afløser tidligere souschef Claus Brandt, som er tiltrådt en stilling som økonomichef i Holstebro Kommune.

Region Midtjylland er landets næststørste region med et bruttobudget på ca. 25 mia. kr. og omkring 28.000 ansatte. Koncernøkonomi tæller ca. 70 medarbejdere.

Fra Mette Jensens CV 

  • Økonomichef på Regionshospitalet Randers Grenaa 
  • Sekretariatschef Randers Centralsygehus 
  • Fuldmægtig i økonomiafdelingen 
  • Planlægningskonsulent Farsø Sygehus

Flere oplysninger 

  • Mette Jensen, mette.jensen2@stab.rm.dk, tlf. 8728 5404