01-10-2010

De midtjyske virksomheder tror nu næsten lige så meget på fremtiden, som de gjorde i august 2008 - altså før finanskrisens indtog i Danmark. En ny undersøgelse fra Region Midtjylland viser, at 78 procent venter stigende eller uændret omsætning.

Spørger man de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland, er der generel optimisme med hensyn til omsætningen i resten af 2010 sammenlignet med samme periode i fjor.
40 procent tror på stigende omsætning, 38 procent siger ”uændret”, mens kun 22 procent tror på et fald.
Dermed er virksomhedernes forventninger på højde med dem, de havde i 2008, altså før krisen ramte Danmark.
Derimod er de ikke helt så posititive, når det gælder antallet af
ansatte i deres virksomheder.
Mens hver femte venter at beskæftige flere ansatte, siger 55 procent ”uændret” og 26 procent ”færre”.
Det er især byggebranchen, der trækker nedad - her venter 39 procent færre ansatte. I industrien og inden for videnservice tror henholdsvis 80 og 72 procent på flere eller samme antal ansatte resten af året sammenlignet med 4. kvartal sidste år.
Region Midtjyllands undersøgelse bygger på interviews med ledere fra 500 små og mellemstore virksomheder.

Se hele undersøgelsen
Læs om Det midtjyske Vækstlag