Den 52-årige klinikchef fra Farsø Sygehus, Christian Pedersen, bliver pr. 1. december ny ledende overlæge på ortopædkirurgisk afdeling på Regionshospitalet Viborg, Skive.

Christian PedersenDen 52-årige klinikchef fra Farsø Sygehus, Christian Pedersen, bliver pr. 1. december ny ledende overlæge på ortopædkirurgisk afdeling på Regionshospitalet Viborg, Skive. Han afløser Magne Juhl, der fortsætter som overlæge i afdelingen.

I jobbet som ledende overlæge får Christian Pedersen sammen med oversygeplejerske Lene H. Rindom det overordnede ledelsesmæssige ansvar for hospitalets mange ortopædkirurgiske subspecialer. Christian Pedersen får bl.a. medansvaret for afdelingens lægelige bemanding, der udgøres af et hold på i alt 33 læger.

Christian Pedersen bliver samtidig en del af hospitalets ledelsesgruppe og får dermed et medansvar for at rådgive hospitalsledelsen i forbindelse med den kommende udbygning af Regionshospitalet Viborg til 1.150 millioner kroner. Udbygningsplanen skal behandles af regeringens ekspertpanel (Erik Juhl-udvalget) i slutningen af oktober.

Den kommende ledende overlæge skal samtidig være med til at udvikle afdelingen yderligere, når den endelige udmelding fra Sundhedsstyrelsen om regionale, specialiserede ortopædkirurgiske funktioner er godkendt. I dag varetager den ortopædkirurgiske afdelingen på Regionshospitalet Viborg en bred vifte af subspecialer – både akut og elektivt.

Christian Pedersen fik sin lægevidenskabelige embedseksamen fra Københavns Universitet i 1983. De seneste år har han primært hentet sin erfaring på nordjyske hospitaler, og han fik sin første overlægeansættelse i 1998 på ortopædkirurgisk afdeling på Aalborg Sygehus. Christian Pedersen kommer til Regionshospitalet Viborg efter seks år som klinikchef for Ortopædkirurgisk Klinik Farsø. Han er dog ikke helt ubekendt med Viborg, da han i slutningen af 1980’erne i en kort periode var reservelæge på den daværende organkirurgiske afdeling.

I sit virke som overlæge har Christian Pedersen haft hofte- og knæalloplastik (indsættelse af kunstige led) som sit fagområde. Som ledende overlæge på ortopædkirurgisk afdeling i Viborg kommer han dog til at bruge størstedelen af sin tid på ledelse. En opgave han er rustet til efter mange års ledererfaring og en masteruddannelse i offentlig ledelse (Master of Public Management), som han færdiggjorde på Syddansk Universitet i 2009.

Privat er Christian Pedersen bosiddende i Aalborg sammen med sin hustru, der arbejder som operationssygeplejerske. Sammen har de fire børn i alderen 16-22 år, hvoraf den yngste stadig er hjemmeboende.

Fakta om ortopædkirurgisk afdeling på Regionshospitalet Viborg, Skive:
Ortopædkirurgisk afdeling behandler primært patienter fra Viborg og Skive kommuner og har siden 1. september også haft ansvaret for de akutte ortopædkirurgiske patienter fra Silkeborg Kommune. I dag tæller afdelingens subspecialer: Traumatologi, hofte- og knæ, skulder- og albue, idræt, ryg, fod- og ankel, hånd, børneortopædi og infektion. I 2009 varetog afdelingen flere end 8.500 operationer.

Foto

Foto:Regionshospitalet Viborg

Yderligere oplysninger

  • Christian Pedersen, tlf. 2164 1928
  • Cheflæge Christian Møller-Nielsen, Regionshospitalet Viborg, Skive, tlf. 7844 1003