Lægelig vicedirektør Richard Farlie fra Sygehus Thy-Mors ønsker at komme tættere på patienterne og tiltræder 1. februar stillingen som ledende overlæge på kvindeafdelingen på Regionshospitalet Viborg, Skive.

Richard FarlieHan afløser Lars Schierup, der fortsætter som overlæge i afdelingen.

Som ledende overlæge får engelskfødte Richard Farlie sammen med oversygeplejerske Inge Lise Hermansen og chefjordemoder Karen Marie Nielsen det overordnede ledelsesmæssige ansvar for kvindeafdelingen og afdelingens 143 ansatte. Richard Farlie bliver samtidig en del af hospitalets samlede ledelsesgruppe og får dermed et medansvar for at rådgive hospitalsledelsen i forbindelse med den kommende udbygning af Regionshospitalet Viborg til 1,15 mia. kroner.

Den 55-årige kommende ledende overlæge skal samtidig være med til at sikre, at kvindeafdelingen også i fremtiden kan have balance mellem aktiviteter og økonomiske ressourcer. Herudover bliver han involveret i at opfylde de kontinuerligt øgede krav til dokumentation af det kliniske arbejde og arbejdet med at implementere Den Danske Kvalitetsmodel - og med den medansvaret for akkrediteringen af Regionhospitalet Viborg, Skive i uge 12, 2011.

Richard Farlie har stor ledelsesmæssig erfaring - også med kvalitetsarbejdet. Han er bl.a. formand for kvalitetsudvalget på Sygehus Thy-Mors og medlem af kvalitetsrådet i Region Nordjylland. Richard Farlie har ikke kun som lægelig vicedirektør været stærkt involveret i kvalitetsarbejdet. Det samme var han både i sit tidligere job som ledende overlæge på gynækologisk-obstetrisk afdeling på Sygehus Thy-Mors og som hhv. afdelingslæge, overlæge og specialeansvarlig overlæge på Regionshospitalet Herning.

Efter knap et år som vicedirektør har Richard Farlie ønsket at vende tilbage til det kliniske arbejde i en kvindeafdeling og igen komme tættere på patienterne. I tidligere stillinger har han primært beskæftiget sig med obstetrik (fødselshjælp) og føtalmedicin (behandling af det ufødte barn). Det store engagement i faget har han også brugt til at lære fra sig bl.a. som underviser af både lægestuderende, yngre læger, jordemødre og sygeplejersker.

Richard Farlie er opvokset i England og flyttede til Danmark som 21-årig. Han har taget sin lægevidenskabelige embedseksamen fra Aarhus Universitet og har siden 1991 været ansat som læge på hospitaler i Jylland. Richard Farlie har desuden en masteruddannelse i informationsteknologi fra Aalborg Universitet og er netop ved at afslutte en masteruddannelse i sundhedsledelse (Master of Health Management) på Copenhagen Business School.

Privat bor Richard Farlie i Herning sammen med sin hustru. De har to døtre på 27 og 16 år. Fritiden bruger den kommende ledende overlæge gerne på at dyrke sin interesse for madlavning og musik. Richard Farlie har gennem 20 år spillet i band med to gode venner, og han mestrer både guitar, bas og sang.

Fakta om kvindeafdelingen på Regionshospitalet Viborg, Skive:

Kvindeafdelingen er det samlende navn for hospitalets gynækologisk og obstetrisk afsnit samt fertilitetsklinikken. Afdelingen har årligt ca. 2.000 fødsler, 30.000 ambulante besøg (herfra 12.000 på fertilitetsklinikken på Regionshospitalet Skive) og udfører ca. 2.300 gynækologiske operationer. Herudover er der årligt ca. 2.300 subakutte besøg i jordemoderambulatoriet og en lang række konsultationer for gravide i de seks jordemoderkonsultationer i Viborg og Skive kommuner.


Yderligere oplysninger

  • Richard Farlie, tlf 2331 2532
  • Cheflæge Christian Møller-Nielsen, Regionshospitalet Viborg, Skive, tlf. 7844 1003