På sigt vil investeringerne i mere effektive hospitaler selv kunne tjene sig hjem. Men for at det kan lade sig gøre, må Region Midtjylland først låne penge til investeringen.
Jo hurtigere vi kommer i gang med at bygge og modernisere, jo flere penge kan vi spare. Ved samtidig at sælge de gamle hospitalsbygninger har vi også pengene til byggeriet. Men for at vi kan skaffe pengene fra effektiviseringerne, har vi behov for at låne til investeringen.

Sådan lyder Region Midtjyllands overvejelser kort fortalt i forhold til, hvordan man kan realisere de visionære planer for et moderne hospitalsvæsen, som regeringen selv har lagt ud med.

Det er især etableringen af fælles akutmodtagelser på Regionshospitalet i Randers og Horsens samt til flytningen af psykiatrien i Risskov til Det Nye Universitetshospital i Århus, som regionen prioriterer at låne penge til.

- Vi kan jo godt læse mellem linjerne, at der ikke er stor sandsynlighed for, at de tre projekter får penge fra regeringens kvalitetsfond. Derfor arbejder vi med alternative løsninger, siger direktør i Region Midtjylland, Ole Thomsen.

Han fortæller, at regionen i øjeblikket er i dialog med regeringen om mulighederne for at gennemføre planen.

Fastholder fem akuthospitaler
Allerede tilbage i 2007 vedtog regionsrådet, at hospitalsstrukturen i regionen skal hvile på fem top-tunede akut-hospitaler og Regionshospitalet Silkeborg med en særlig rolle som Center of Excellence.

Planen har fået stor opbakning fra både Sundhedsstyrelsen og i tilbagemeldingerne fra Regeringens Rådgivende Udvalg – også kaldet Erik Juhl Udvalget. Der er fuld enighed om, at det er den vej, sundhedsvæsenet bør bevæge sig.

- Vores investeringsplan viser også, at planen kan gennemføres på den lange bane. Men det kræver en investering her og nu, før man kan hente effektiviseringsgevinsterne hjem. Derfor har vi brug for at låne de penge, vi måske ikke får fra regeringens kvalitetsfond. For vi har dem ikke selv i vores kassebeholdning, siger Ole Thomsen.


Fakta
• Region Midtjyllands beregninger viser, at når regionens anlægsplan er fuldt ud realiseret, vil der være årlige besparelser på driften på omkring 900 mio. kr.

Læs mere om Region Midtjyllands hospitalsplanlægning på regionens hjemmeside


Flere oplysninger
Direktør i Region Midtjylland, Ole Thomsen 8728 5040 / 2146 9807 / ole.thomsen@stab.rm.dk


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer