Det regionale kontaktforum på psykiatriområdet i Region Midtjylland er bekymret over den debat, det seneste års rømninger fra psykiatriske afdelinger har affødt i medierne.


Det regionale kontaktforum på psykiatriområdet i Region Midtjylland er bekymret over den debat, det seneste års rømninger fra psykiatriske afdelinger har affødt i medierne.

Kontaktforummet, der består af fire repræsentanter for brugere og pårørende samt tre medlemmer af regionsrådet, oplever, at debatten mest har handlet om højere hegn, flere låse og vagter end om behandling.

- Men retspsykiatriske patienter er psykisk syge, der er dømt til behandling, og det er regionens ansvar at sikre, at patienten modtager den nødvendige behandling.
I stedet for at fokusere på tvang og stille krav om lovændringer, der skal gøre det muligt at låse de retspsykiatriske patienter inde på deres sengestuer om natten, bør debatten handle om, hvordan vi reducerer brugen af tvang, mener Susanne Gaarde og Knud Kristensen, der er henholdsvis formand og næstformand i kontaktforummet.

De to peger på, at brug af tvang kan reduceres ved i højere grad at satse på dynamisk sikkerhed, hvor det handler om personalets aktive tilstedeværelse blandt patienterne, og de finder, at debatten bør handle om, hvordan psykiatrien kan udvikles bedst muligt i fremtiden - med fokus på både behandling og sikkerhed.

Det regionale kontaktforum frygter, at den verserende debat i medierne kan være med til at skævvride fordelingen mellem almenpsykiatrien og retspsykiatrien, så de almene psykiatriske patienter bliver tabere.

Kontaktforummet opfordrer derfor til, at der tegnes et mere nuanceret billede af psykisk syge.

Det regionale kontaktforum på psykiatriområdet består af:
Hanne Choue, Bedre Psykiatri, Pia-Lill Jensen, SIND, Knud Kristensen, DE9, Jan Stig Andersen, RAP, Susanne Gaarde, Regionsrådet, Anders Vistisen, Regionsrådet og Fatma Øktem, Regionsrådet

Flere oplysninger:

Formand i det regionale kontaktforum på psykiatriområdet, regionsrådsmedlem Susanne Gaarde tlf. nr. 40236721

Næstformand Knud Kristensen, DE9 tlf.nr. 86 17 63 98