Kræftbehandlingen er meget central i det danske sundhedsvæsen. Derfor havde regionsrådet for Region Midtjylland havde i går mandag et temamøde om netop kræftbehandlingen.


Kræftbehandlingen er meget central i det danske sundhedsvæsen. Derfor havde regionsrådet for Region Midtjylland i går mandag, 15. november, et temamøde om netop kræftbehandlingen.

Det politiske ønske om at forbedre behandlingen på kræftområdet har ført til en række landspolitiske initiativer, der har skullet sikre en stadig bedre og mere sammenhængende behandling. I Region Midtjylland har man i knap 1½ måned med et særligt program kunne få indblik i patienternes forløb og følge patientstrømmen på kræft området. Det nye værktøj skal styre og optimere behandlingen, så der opstår færrest mulige forsinkende flaskehalse i systemet.
Regionspolitikerne fik forevist det nye datasystem og diskuterede den regionale situation på kræftområdet med en række af regionens centrale læger og embedsmænd. Der blev også lukket op for en debat om prioriteringen af kræftbehandlingen. Et område som ikke bare er politik og økonomi, men også i højeste grad etik.

Kræftbehandlingen er i en rivende udvikling og meget dyr. Men hvem skal beslutte hvilke former for behandlinger, der gives? Hvor stor en chance for forbedring skal behandlingen give den enkelte patient, før den tilbydes? Er det lægerne, afdelingerne – eller politikerne, som bestemmer? Er det enkelt-sager fra medierne, som lægger linjen? Og hvor meget kan man vindes ved at gøre forebyggelsen bedre? Spørgsmålene gav anledning til en bred debat på tværs af partierne.

– Udgifterne stiger fortsat. Vi kan ikke få alt, så der skal prioriteres. Lægerne kan ud fra deres faglige baggrund komme med deres indstilling. Men den etiske side, må vi som politikere – både på landsplan og regionalt – tage et ansvar for. Det er vigtigt at sikre en fælles faglig forståelse for problemet som ved dette møde, mener Carl Johan Rasmussen, socialdemokrat og formand for regionens rådgivende udvalg for hospitaler.

– Alle ved, der prioriteres allerede i dag. Det er vigtigt, at den rette patient får den rette behandling. Der skal være klare indikatorer på at det hjælper. Jeg tror debatten i dag, som i høj grad handler om etik, har åbnet op for noget hos os alle, som vi kan bruge fremover, siger Poul Müller, formand for den konservative gruppe i regionsrådet.