For andet år i træk er hospitalerne i Horsens og Brædstrup kåret som danske mestre i nytænkning og opfindsomhed

Oversygeplejerske Inge
Henriksen og Ledende
Overlæge Ove Gaardboe,
som i fredags modtog
prisen på hospitalets vegne.


Regionshospitalet Horsens og Brædstrup har deltaget i konkurrencen Innovation Cup 2010, som er arrangeret af Mandag Morgen i tæt samarbejde med Aarhus School of Business, InnovationInside, DTU Business og Center for Ledelse (CfL). Med denne sejr for andet år i træk er det tydeligt, at der er et stærkt fundament for innovation i Horsens.

Innovation er sat på dagsordenen ved Regionshospitalet Horsens og Brædstrup
Regionshospitalet Horsens og Brædstrup har gennem flere år arbejdet målrettet med innovation som en del af strategien for hospitalet. Det handler om at gøre noget på en ny måde eller udvikle noget helt nyt. ”Vi vil gennem innovation højne effektiviteten og kvaliteten på hospitalet, og vores medarbejdere har fokus på de små fornyelser i dagligdagen og de store langsigtede forandringer. Innovationskulturen taler sit tydelige sprog: Når nogen har en god idé, skal den prøves af”, udtaler Hospitalsledelsen.

Region Midtjylland har i januar 2009 udnævnt netop Regionshospitalet Horsens og Brædstrup som regionens innovationshospital på baggrund af medarbejdernes evne til at tænke nyt og anderledes i hverdagen – tænke innovativt.  Regionshospitalet har således fået en særlig opgave med at skabe en innovationsplatform for, hvordan offentlig innovation kan lade sig gøre. Og prisen viser, at Regionshospitalet Horsens og Brædstrup på bedste vis udfylder denne rolle.

Innovation kan bidrage til at hjælpe offentlige virksomheder ud af økonomisk krise
”Vi tror på, at innovation kan bidrage til, at offentlige hospitaler kan komme godt igennem den økonomiske krise, som hele den offentlige sektor er præget af. Ved at tænke anderledes og nyt i forhold til, hvordan opgaver løses, kan vi skabe de nødvendige forandringer. Det kommer alle til gavn, både patienter og medarbejdere”, siger Hospitalsledelsen. ”Vi er stolte af, at vi for andet år i træk vinder innovationsprisen. Det viser, at vores satsning på innovation har været rigtig”, slutter Hospitalsledelsen.

Mere information

  • Hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen, tlf. 7927 4401 / 2120 4844
  • Kst. cheflæge Jørgen Schøler Kristensen, tlf.: 7927 4402 / 2016 3201