Forskning giver ny viden om, hvorfor nogle patienter får blodpropper trods blodfortyndende behandling.


Forskning giver ny viden om, hvorfor nogle patienter får blodpropper trods blodfortyndende behandling

Hjertemagnyl (acetylsalicylsyre) forebygger slagtilfælde og blodpropper i hjertet ved at hæmme blodpladernes tendens til sammenklumpning.
Alene i Danmark er over 300.000 personer i behandling med hjertemagnyl, der på verdensplan er det hyppigst anvendte lægemiddel. Selvom hjertemagnyl er en effektiv behandling, er der alligevel nogle af de behandlede patienter, som får blodpropper.
 
Forskere ved Århus Universitetshospital, Skejby undersøgte i et studie sammenhængen mellem forekomsten af nydannede blodplader og effekten af hjertemagnyl. I studiet deltog 177 patienter med forkalkning i kranspulsårerne, hvoraf ca. halvdelen havde sukkersyge. De nydannede blodplader blev målt med en særlig laserteknik, og hjertemagnyls effekt blev undersøgt med en række tests af blodpladernes funktion.

Undersøgelsen viste, at effekten af hjertemagnyl var lavest hos de patienter, der havde mange nydannede blodplader. Blandt patienter med en høj forekomst af nydannede blodplader var der flere, der enten var rygere eller som havde sukkersyge.
Derudover viste undersøgelsen, at effekten af hjertemagnyl var lavere hos patienter med sukkersyge sammenlignet med patienter uden sukkersyge.
 
Resultaterne bidrager med ny viden om blodfortyndende behandling af patienter med forkalkning i kranspulsårerne og kan på sigt få betydning for behandlingen med hjertemagnyl.
De aktuelle anbefalinger for anvendelse af hjertemagnyl er dog indtil videre uændrede.


Resultaterne er publiceret i følgende originalartikel: Erik Lerkevang Grove, Anne-Mette Hvas, Søs B. Mortensen, Sanne B. Larsen, Steen Dalby Kristensen. Effect of platelet turnover on whole blood platelet aggregation in patients with coronary artery disease. J Thromb Haemost. 2010 Oct 18.