Regionsrådsformand Bent Hansen (S) og borgmester i Skive Kommune Flemming Eskildsen (V) foretog onsdag formiddag et fælles første spadestik til Skive Sundhedshus

Jorden var kold, men heldigvis ikke helt frosset til, da regionsrådsformand Bent Hansen (S) fra Region Midtjylland, og borgmester Flemming Eskildsen (V) fra Skive Kommune i formiddags på skift tog plads i en gravko for at tage de første spadestik til Skive Sundhedshus.

Sundhedshuset, der bliver til ved en ombygning af Regionshospitalet Skive, kommer til at rumme praktiserende læger, en række hospitalsfunktioner, regionspsykiatri samt Skive Kommunes Sundhedscenter, hjemmehjælp og myndighedsafdeling.

Region Midtjylland og Skive Kommune indgår på den måde et tæt samarbejde om et fælles sundhedstilbud til borgerne i den nordvestlige ende af regionen.

- Nu får vi samlet kommune, praktiserende læger og hospital under ét tag. Det giver grobund og mulighed for udvikling og styrkelse af en bæredygtig indsats tæt på borgeren. En indsats, hvor borgerens behov for sundhedsydelser varetages i et samarbejde uanset hvilken sektor, der har opgaven. Med sundhedshuset skal borgeren kun gå gennem én dør for at nå de nære sundhedstilbud, sagde Bent Hansen (S) blandt andet ved den lille festlighed, der blev holdt i forbindelse med spadestik. (Det talte ord gælder)

Borgmester Flemming Eskildsen (V) fortalte, at kommunen for tre år siden indledte en dialog med Region Midtjylland om at rette de regionale behandlinger ind i et samlet forløb med de kommunale indsatsområder - og privatpraktiserende læger.

Byggeprojektet omfatter ombygning af ca. 10.000 m2 på Regionshospitalet Skive.

Den samlede investering er på cirka 50 mio. kroner, hvoraf Region Midtjylland bidrager med cirka 40 mio. kroner og Skive Kommune bidrager med cirka 10 mio. kroner.

Første etape af byggeriet forventes at stå klart til brug i efteråret 2011.

Yderligere oplysninger:

  • Regionsrådsformand Bent Hansen (S), Region Midtjylland, tlf. 40313707 / bent.hansen@rr.rm.dk
  • Borgmester Flemming Eskildsen (V), Skive Kommune, tlf. 99 15 55 10 / fles@skivekommune.dk
  • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på www.rm.dk/politik/politikerne