Lørdag holdt Dansk Kiropraktor Forening årsmøde. I den anldning var første næstformand i regionsrådet, Bente Nielsen (SF) inviteret til at holde åbnings- og festtalen. Læs den her
Lørdag holdt Dansk Kiropraktor Forening årsmøde i Horsens. I den anldning var første næstformand i regionsrådet, Bente Nielsen (SF), inviteret til at holde åbnings- og festtalen. Læs den her


Jeg vil gerne starte med at sige tak for invitationen til at åbne dette års generalforsamling og årsmøde i Dansk Kiropraktorforening.

Mit navn er Bente Nielsen, jeg er medlem af Regionsrådet for SF i Region Midtjylland og er 1. næstformand for Regionsrådet.

I Region Midtjylland er vi glade for, at Dansk kiropraktorforening har valgt at afholde sit årsmøde her i Regionen.

På et årsmøde – og en generalforsamling – er det naturligt at kigge lidt tilbage og fundere over hvordan det er gået hidtil. Ligesom der kigges lidt fremad for at få en pejling på, hvad der venter forude i det kommende år.

Hvordan er det så gået for kiropraktikken? ”Godt gået” vil jeg da sige.

Kiropraktikken har rodfæstet sig, kæmpet sig til en anerkendelse, som en væsentlig aktør i det danske sundhedsvæsen når det drejer sig om behandling af lidelser i ryggen og bevægeapparatet i øvrigt. I mere end 30 år har I haft overenskomst med det offentlige om tilskud til behandlingen. Og borgerne benytter sig i høj grad af behandlingstilbuddet.

Jeg har fået oplyst, at over 300.000 borgere i Danmark årligt behandles hos kiropraktor. Det er da en hel del. Her er det værd at bemærke, at næsten 60 % er under 50 år. Og patienterne, der behandles ved kiropraktorer, adskiller sig derved fra patienterne, der behandles i praksissektoren i øvrigt, hvor ældre udgør en større andel af patienterne.

Der er i 2010 indgået ny overenskomst mellem regionerne og kiropraktorforeningen. Det er flot, at det i en tid, hvor økonomien, ikke mindst for regionerne, bliver stadig strammere, alligevel er lykkedes at blive enige om en overenskomst for de kommende tre år. En overenskomst, som på en gang sikrer fortsat ”ordnende honorar- og arbejdsvilkår” - om jeg så må sige - for praktiserende kiropraktorer og samtidig skaber muligheder for faglig udvikling og brug af ny teknologi.

Så det er godt gået.

Det også godt gået, at der er opbygget en selvstændig kiropraktoruddannelse på Syddansk Universitet. Som det eneste sted i Norden kan man tage en fuld kiropraktoruddannelse på Syddansk Universitet. Det er der grund til at være stolte af.

Ligesom jeg synes der er grund til at fremhæve, at det er lykkedes kiropraktikken i Danmark at opbygge et velfungerende forskningsinstitut, nemlig Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik. Det er vigtigt og nødvendigt, at vi indenfor vort sundhedsvæsen – og i øvrigt også på alle andre områder – udfører forskning.

Kun på den måde kan vi udbygge vores viden om nye behandlingsmetoder og blive klogere på, om det vi allerede gør rent faktisk virker, som vi forventer. Derfor kan betydningen af kvalificeret forskning ikke fremhæves for meget.

Alt i alt synes jeg, vi har en velfungerende kiropraktorsektor i Danmark, hvor der er et godt fundament, som der kan bygges videre på i fremtiden.

2010 står i ”Fremtidens tegn” for Dansk Kiropraktorforening – kan jeg se i indbydelsen. Hvad er det så, der dukker op, når vi bevæger os ud på ”fremtidsstien”.

Fra mit perspektiv er det, som vi står over for, helt overordnet at skabe et sundhedsvæsen, der kan sikre borgerne et ordentligt tilbud om forebyggelse og behandling af sygdomme. Det mål har vi haft i mange år.

Det, der kendetegner fremtiden, er at opgaven vokser – vi bliver flere ældre, og det er jo typisk der, skavankerne opstår og vi får brug for sundhedsvæsnet. Samtidig er der ikke udsigt til, at det økonomiske råderum kan udvides i takt hermed.

Med andre ord er vi nødt til at effektivisere, blive endnu bedre til at løse opgaven, men sandelig også forebygge, hvis vi skal kunne levere mere sundhed for de samme penge.

Med det i baghovedet, vil jeg dog gerne fremhæve, at noget af det vi fremover skal have fokus på er:

Kvalitet og høj faglig standard. Det er afgørende, at der vedvarende er fokus på kvaliteten i de ydelser, der leveres i sundhedsvæsenet. Uddannelse og forskning er - som jeg har været inde på – helt afgørende forudsætninger for høj faglig kvalitet. Men det gør det ikke alene.

Når vi taler om praksissektoren, som jo netop er kendetegnet ved at være sammensat af et stort antal enkeltstående og selvstændige praksis – eller virksomheder om man vil - påhviler der den enkelte et særligt ansvar. Nemlig ansvaret for til stadighed at udfylde sin rolle i et stort, forgrenet og alligevel sammenhængende sundhedsvæsen. Herunder at sikre, at den faglige standard er i top, og at der til stadighed er fokus på at udvikle og højne kvaliteten af de ydelser, der leveres til borgerne.

Gennem overenskomsterne kan vi aftale vilkår, rammer og mål, og vi kan forpligte hinanden på organisationsplan. Men skal de fine og gode mål blive til virkelighed og nå helt ud til de borgere, de er tiltænkt, så er det jo helt afgørende, at hver enkelt privatpraktiserende kiropraktor ansvarsfuldt og engageret yder sit for at realisere de aftalte mål.

Et led heri er løbende ibrugtagning af nye behandlingsmetoder og teknologier. Det er også vigtigt indenfor kiropraktikken Hvad vi mere konkret taler om, ved I. Men jeg har da forstået, at nogle af de nye ting, der er blevet indarbejdet i den nye overenskomst, er ting som digital røntgen, ultralydsscanning og ikke mindst en ambition om udbygget anvendelse af IT. Som en teknologi til effektivisering i den enkelte klinik og som en effektiv metode til udbygning af kommunikationen med det øvrige sundhedsvæsen.

Og det bringer mig frem til den sidste væsentlige sten på vejen eller ”fremtidens sti”. Jeg tænker her på nødvendigheden af at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen.

Det er jo sådan, at vort sundhedsvæsen meget ofte rummer flere faggrupper, som har kompetencer i forhold til behandling af samme sygdom. Det gælder også, når vi taler om behandling af lidelser i bevægeapparatet.

Det kan der faktisk ligge en styrke i. Kunsten er at sikre, at de forskellige faggruppers særlige viden og kompetencer udnyttes bedst muligt til gavn for patienterne. Og på en sådan måde, at patienterne oplever, at de i sundhedsvæsnet får veltilrettelagte forløb af høj faglig kvalitet. Der ligger heri en udfordring for kiropraktikken, såvel som for andre faggrupper.

Det er nødvendigt, at alle er sig denne udfordring bevidst og påtager sig at yde sit bidrag til at indgå i et samspil med det øvrige sundhedsvæsen. Et samspil som sikrer, at patienterne oplever sundhedsvæsenet som eet ”væsen”. Et sundhedsvæsen, der hele vejen igennem yder sit ypperste for, at patienternes sygdomme behandles efter højeste faglige kvalitet og på rette tid og sted. Kun på den måde sikrer vi, at borgerne får mest mulig sundhed for pengene. Og det er for mig målet – ikke mindst i tider, hvor økonomien strammer til.

Jeg er sikker på, at kiropraktikken vil formå at tage sin del af denne opgave på sig. Det er min klare opfattelse, at der for kiropraktikken i Danmark er etableret et godt og solidt fundament, som der kan bygges videre på.

Med disse ord vil jeg gerne fra min side og på vegne af Region Midtjylland erklære årsmødet og generalforsamlingen for åbnet. Jeg håber I får en udbytterig dag og endnu engang tak for, at jeg fik mulighed for at indlede dagen sammen med jer.

Bilag

Flere oplysninger