På onsdag den 24. november 2010 tager regionsrådsformand Bent Hansen, Region Midtjylland og borgmester Flemming Eskildsen, Skive Kommune første spadestik til det kommende Skive Sundhedshus.

Spaden bliver stukket i jorden på byggepladsen bag bygning 23 på Regionshospitalet Skive klokken 10.00.

Pressen er velkommen til at overvære spadestikket og deltage i den efterfølgende reception. Receptionen foregår i mødelokale 2401 på Regionshospitalet Skive.

Det kommende sundhedshus skal rumme praktiserende læger, en række hospitalsfunktioner, regionspsykiatri samt Skive Kommunes Sundhedscenter, hjemmehjælp og myndighedsafdeling.

Kommune, hospital og praktiserende læger samles således under ét tag. Det er visionen, at sundhedshuset skal bidrage til en styrkelse af det sammenhængende sundhedsvæsen, hvor borgerens behov for lokale sundhedsydelser varetages i et samarbejde, uanset hvilken sektor, der har opgaven. 

Projektet omfatter om- og nybygning af ca. 10.000 m2 på og ved Regionshospitalet Skive. Den samlede investering er på cirka 50 mio. kroner, hvoraf Region Midtjylland bidrager med cirka 40 mio. kroner og Skive Kommune bidrager med cirka 10 mio. kroner.

Første etape af byggeriet forventes at stå klart til brug i efteråret 2011.

Flere oplysninger:

  • Regionsrådsformand Bent Hansen (S), Region Midtjylland, tlf. 40313707 / bent.hansen@rr.rm.dk

    Borgmester Flemming Eskildsen (V), Skive Kommune, tlf. 99 15 55 10 / fles@skivekommune.dk

    Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på www.rm.dk/politik/politikerne