02-11-2010

Andelen af nye vækstvirksomheder skal fordobles fra fire til otte procent frem til 2020. Det er målet for programmet STARTmidt accelerator. Vækstforum for Region Midtjylland har netop indstillet til Regionsrådet at støtte programmet med 30 mio. kroner.

Står det til Vækstforum Midtjylland, vil regionens erhvervsdrivende fra nytår få endnu bedre muligheder for at gøre deres virksomheder til succeshistorier.
Det betyder eksempelvis adgang til rådgivning, når de skal starte eller udvikle deres virksomheder, og det betyder adgang til at deltage i vækstgruppe og få tilknyttet en kapitalcoach. Disse tilbud er en del af virksomhedsprogrammet STARTmidt accelerator, som Væksthus Midtjylland skal administrere, og som Vækstforum på sit seneste møde onsdag anbefalede Regionsrådet at skyde 30 mio. kroner i over de næste tre år.
Sammen med en indstilling om EU midler på 62 mio. kr. og medfinansiering fra bl.a. kommuner og iværksætterne, udgør programmet en samlet indsats på 130 mio. kr. i årene 2011-2013.

Opbakning til de dygtige
Med det mål at fordoble andelen af vækstiværk¬sættere fra fire til otte procent frem til 2020. Det er den lille gruppe af de nye virksomheder, der præsterer markant større resultater end gennemsnittet og skaber en betydelig del af den samlede vækst i regionens nye virksomheder.
” Vi skal bakke dem op, som har visionerne og de virkelig gode ideer og som har viljen til at gøre dem til virkelighed. Selv de allerdygtigste iværksættere kan ikke vide alt selv”, siger Bent Hansen, formand for Vækstforum.
”De har brug for at hente kompetencer ind i deres nye virksomhed. Med det nye iværksætterprogram kan de få adgang til den bedste rådgivning på markedet til en pris, de kan betale”, siger han.

De bedste erfaringer
STARTmidt accelerator er en videreudvikling af iværksætterprogrammet STARTmidt, der udløber med udgangen af 2010, og som har bistået mere end 800 virksomheder med vejledning og rådgivning. Og det med succes, viser en gennemgang af resultaterne - virksomhederne, der deltog i programmet, havde større vækst i både omsætning og antal medarbejdere end øvrige virksomheder.
Det nye program viderefører således de bedste dele af det gamle program - kombineret med nye tilbud. Det er eksempelvis adgang til risikovillig kapital. Den nødvendige og meget tidlige finansiering er afgørende for, at nye, innovative projekter kan føres ud i livet.

Nødvendig kapital
STARTmidt accelerator indeholder derfor et tilbud til iværksættere om at få tilknyttet en kapitalcoach. Kapitalcoaches er personer med kompetencer, netværk og erfaring i at skaffe risikovillig kapital.
Det er der gode erfaringer med fra programmet INVESTORmidt, der foreløbig har skaffet næsten 50 mio. kroner til 11 unge virksomheder. ”Det er flot, ikke mindst under de nuværende økonomiske forhold, og det er derfor vigtigt, at tilbuddet forsætter”, siger Bent Hansen.
Regionsrådet behandler Vækstforums indstilling på sit møde i december 2010.


Yderligere oplysninger:

  Bent Hansen, formand for Vækstforum
i Region Midtjylland
Telefon: 87 28 50 10
Mobil 40 31 37 07
bent.hansen@rr.rm.dk
  Bent B. Mikkelsen, afdelingsleder
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 87 28 52 77
Mobil: 20 23 33 60
bent.mikkelsen@ru.rm.dkFakta
STARTmidt Accelerator iværksættes under Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi. Vækstforum har som mål at skabe gode vilkår for nye virksomheders etablering, udvikling og vækst og herunder, at flere iværksættere overlever og bliver til vækstiværksættere. Iværksættere spiller en væsentlig rolle for et samfunds udvikling og dynamik. De skaber nye jobs, økonomisk vækst, nye produkter og produktionsprocesser. De udfordrer de eksisterende virksomheder og medvirker derved til at styrke den regionale konkurrenceevne.