Stort set alle gravide siger ja til tilbuddene om nakkefolds- og misdannelsesscanning.

Stort set alle gravide siger ja til tilbuddene om nakkefolds- og misdannelsesscanning.

Tilslutningen til ultralydskanningerne af gravide er meget høj. Center for Føtal Medicin og Ultralyd ved Århus Universitetshospital, Skejby, har undersøgt tilslutningen til - og tilfredsheden med - skanningstilbuddene til de gravide.

I 2009 fik 93,2% af de fødende fil foretaget skanning i uge 11-13 (nakkefoldskanningen), og 95,2% fik foretaget skanning i uge 18-21 (misdannelsesskanning).

Tilfredsheden med skanningstilbuddene er også meget høj. For alle skanningstyper er tilfredsheden mellem 9,6 og 9,7 (på en skala fra 0 til 10). Den høje tilfredshed gælder også de gravide, hvor skanningerne viser, at der er øget risiko for kromosomsygdom eller anden sygdom hos fostret.

Resultaterne er publiceret i: Public 1(st) and 2(nd) trimester prenatal screening to all women: participation and satisfaction in a Danish region. Petersen OB, Holsting MQ, Gjørup V, Ersbak V, Stornes I, Pedersen FH, Salvig JD. Ultrasound Obstet Gynecol. 2010 Oct;36(S1):62-63.