Borgerne i Region Midtjylland har hidtil haft nogle forskellige muligheder for behandling eller undersøgelse hos speciallæge. Men med de sparekrav, der nu er til Region Midtjylland, går det ikke længere.
Borgerne i Region Midtjylland har hidtil haft nogle forskellige muligheder for behandling eller undersøgelse hos speciallæge. Men med de sparekrav, der nu er til Region Midtjylland, går det ikke længere.

Derfor har regionen opsagt en del af de særaftaler, der hidtil har været gældende.

- Selvfølgelig vil de få patienter, der bliver ramt, opleve det som en serviceforringelse. Men med et sparekrav på 40 mio. kroner til primærsektoren, er vi nødt til at kigge på, hvordan man kan gøre det mere lige – også når det gælder speciallægepraksis, siger regionsrådsmedlem og formand for regionens udvalg om primær sundhed, Aleksander Aagaard (V).

Siden Region Midtjylland blev dannet i 2007 har regionen i alt måttet spare 1,08 mia. kroner. Hidtil har der ikke været sparekrav i forhold til praktiserende speciallæger.

Aleksander Aagaard tilføjer, at regionsrådet er meget opmærksom på, at alle patienter fortsat har et behandlingstilbud. For de fleste betyder det blot, at de i stedet for at gå til deres praktiserende speciallæge behandles på hospitalet.

Vigtige speciallæger
Aleksander Aagaard understreger, at de praktiserende speciallæger stadig er en vigtig brik i sundhedstilbuddet til borgerne i hele regionen.

- Det her får ikke betydning for antallet af speciallæger. Og det er simpelthen ikke rigtigt, når næstformanden for Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS), Mikkel Holmelund, siger til Jyllands Posten, at vi har opsagt aftalerne over en bred kam, siger han.

I alt handler ændringerne om aftaler for 4 – 6 mio. kroner ud af et budget for praktiserende speciallæger på 538 mio. kroner.

Derudover er det besluttet at undersøge muligheden for besparelse på andre aftaler eksempelvis på høreområdet. Men her er intet besluttet.

Der er kun opsagt aftaler, hvor regionen har vurderet, at det behandlingsmæssigt eller servicemæssigt er forsvarligt.


Fakta
• De praktiserende speciallæger udfører en lang række opgaver. De fleste opgaver er reguleret gennem en generel overenskomst med sygesikringen. Men regionen og speciallægerne har også mulighed for at indgå lokale, såkaldte §3-aftaler. Det er disse aftaler, som regionen har opsagt nogle af.

• Opsigelsen af aftalerne med de praktiserende speciallæger forventes at give en besparelse på 4 mio. i 2011 og 5,5 mio. i 2012

• Ud af 23 aftaler har regionen opsagt 12, mens 5 er ved at blive undersøgt yderligere. Blandt de 12 opsagte aftaler, bruges de tre kun i et meget begrænset omfang

• De fleste aftaler er opsagt i forhold til speciallæger i den vestlige del af regionen

Særligt om enkelte aftaler
• Det har været fremme, at aftalen om behandling for grå stær er opsagt. Det er rigtigt. Men den er opsagt for at blive genforhandlet, idet aftalen med de praktiserende speciallæger er dyrere end de aftaler, regionen kan træffe med privathospitaler

• For kontrol af lette melanomer kan patienterne komme til undersøgelse på Regionshospitalet Herning. Der er fastlagte regler for, hvor ofte patienterne skal til kontrol, og hospitalet har tilstrækkelig kapacitet.”Primær sundhed” står for behandling og undersøgelser, der foregår uden for hospitalet. Eksempelvis hos praktiserende læger, praktiserende speciallæger, fysioterapeuter etc.

Læs en oversigt over de enkelte aftaler

Læs mere på regionens hjemmeside


Flere oplysninger
Aleksander Aagaard 8652 2899 / 2945 2441 / sander@rr.rm.dk

Palle Jørgensen 8728 4530 / 2924 0893 / palle.joergensen@stab.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer