Dagens Medicin uddelte i går for første gang Lighedsprisen. Prisen gik til Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital for en storslået indsats for at sikre behandling til en gruppe langtidssyge indvandrere, der ellers ofte bliver glemt. Lighedsprisen blev besluttet oprettet ved en landsdækkende konference om lighed i sundhedsvæsnet, som Region Midtjylland afholdt for et år siden.


Chefredaktør Kristian Lund (t.v.) begrundende tildelingen. En tilfreds socialminister Benedikte Kjær så perspektiver i klinikkens arbejde og overrakte beviset til progfessor Morten Sodemann.

Lighedsprisen skal være med til at sætte fokus på sundhedsvæsenets rolle og ansvar for at skabe lige muligheder for et rask og sundt liv. Med prisen håber sundheds-avisen Dagens Medicin, at andre vil blive inspireret af de gode eksempler, der er i sundhedsvæsenet for at skabe større lighed i sundhed.
Et af dommerkomiteens medlemmer er kontorchef Kirsten Vinther-Jensen fra Center for Folkesundhed i Region Midtjylland. Hun har som dommer kigget efter initiativer, som er implementeret og som har skubbet noget nye aktiviteter i gang.

Chefredaktør Kristian Lund, Dagens Medicin, begrundede valget af Indvandrermedicinsk Klinik, mens socialminister Benedikte Kjær (K) overrakte prisen til klinikken
– Jeg er utroligt stolt på vores teams vegne. Det er modigt af komiteen at pege på os, som arbejder med et område, der er minefyldt og kan være lidt tabubelagt. Vi tager os af borgere og patienter, som falder igennem i et ellers lighedsorienteret sundhedsvæsen, fordi de ikke har den danske skolegang og det netværk, som er nødvendigt for at begå sig, siger professor og overlæge Morten Sodemann, leder af Indvandrermedicinsk Klinik

FAKTA
Klinikken har siden sin etablering i 2008 behandlet 350 patienter, og af de første 200 er 96 procent takket været behandlingen blevet mindre afhængige af offentlige instanser. Patienterne kommer fra hele verden, og tre fjerdedele er kvinder midt i fyrrerne med mange børn. 


Læs dommerkomiteens begrundelse.