Der er stor opbakning blandt de midtjyske kommuner om Århus’ ansøgning om at blive Europæisk kulturhovedstad i 2017. Den var også emnet for et møde i Viborg mellem borgmestre og kulturudvalgsformænd fra 15 kommuner.Der er stor opbakning blandt de midtjyske kommuner om Århus’ ansøgning om at blive Europæisk kulturhovedstad i 2017. Den var også emnet for et møde tidligere i dag i Viborg mellem borgmestre og kulturudvalgsformænd fra 15 kommuner.

Hvis Århus bliver kulturhovedstad, vil projektet forgrene sig ud i hele Region Midtjylland. Derfor har regionen og alle de midtjyske kommuner deltaget i forarbejdet, og mødet mandag var startskuddet til en politisk proces i region og kommuner. I løbet af foråret skal kommunerne i regionen tage stilling til deres medvirken i kulturhovedstadsprojektet.
Det var regionsrådsformand Bent Hansen (S) og kulturrådmand Marc Perera Christensen (K), Århus, der havde inviteret borgmestre og kulturudvalgsformænd til Viborg for at drøfte de regionale perspektiver og den fremtidige organisering af projektet Aarhus 2017.

Fælles perspektiver
Og der er, understreger rådmand Marc Perera Christensen, lovende fælles perspektiver i Aarhus 2017:
"Kulturhovedstadprojektet bliver et lokomotiv for hele regionen. Århus, regionen og de øvrige kommuner i region Midtjylland har en fælles interesse i at få fuldt tryk på kedlerne, så vi ender med den stærkest mulige ansøgning og et projekt, der bliver til gavn og glæde for både borgere og erhvervslivet i hele regionen."
Region Midtjylland lægger stor vægt på, at indsatsen også vil bære frugt efter 2017:
”For Region Midtjylland er det helt afgørende, at der er tale om en langsigtet, strategisk satsning. En satsning, som ikke alene har til formål at hente en titel til Århus og regionen i 2017, men som allerede nu arbejder for et bredt engagement og forankring i netværk, der kan bære udviklingen videre - også efter 2017,” siger formand for Region Midtjylland Bent Hansen.

To danske kandidater
EU har siden 1985 hvert år udnævnt en eller flere europæiske kulturhovedstæder, og Danmark og Cypern er udpeget til værtslande i 2017. Indtil videre har kun to danske byer, Århus og Sønderborg, meldt ud, at de konkurrerer om titlen. Ansøgningsfristen er i september 2011, og en jury udpeger vinderbyen i 2012.

Idéudvikling i hele regionen
I Århus og regionen har forarbejdet været i gang siden 2009, og Aarhus 2017 har netop afsluttet en idéudvikling i større stil. Op mod 700 deltagere fra kulturliv, idræt, foreningsliv og den kreative sektor i hele regionen har deltaget i arbejdet med at udvikle visioner. Det er sket på 14 seminarer i Århus, Randers, Silkeborg, Horsens, Viborg, Skjern og på Samsø, og temaerne var blandt andet den digitale by, den skabende kunsts forandringskraft, den åbne og levende by, den legende by, kulturlandskaber, bæredygtighed, engagerede borgere og unge, der giver byen kant.
Resultatet er omkring 150 projektforslag og ideer, der i den kommende tid bliver suppleret og bearbejdet til overordnede projekter. De vil indgå i handlingsplanen, som danner grundlag for ansøgningen til EU om titlen Europæisk Kulturhovedstad i 2017.

"Rethink the Future"
Aarhus 2017 har endnu ikke noget overordnet tema, men bygger på 13 visioner med overskriften "Rethink the Future":
"Aarhus 2017 er en mulighed for at tænke grundigt over, hvilket samfund vi har, og hvilket samfund vi ønsker. Det er det 21 århundredes udgave af den store verdensudstilling i Århus i 1909. Et tilsvarende projekt i en tid, hvor nye medier, teknologi og kunstneriske udtryk og formater giver andre udtryksformer. Placeret forskellige steder, i Århus og i regionen, med forskellige temaer og rum, der kan opleves som en sammenhængende megaudstilling," siger projektleder i Aarhus 2017, Trevor Davies.

Grundigt forarbejde
Som grundlag for visionsseminarerne er der gennemført en række analyser af Århus og regionens styrker, udfordringer og muligheder, en større kortlægning og analyse af kulturinstitutioner i hele regionen, borgerundersøgelse og konferencer. Samtlige kommuner i Region Midtjylland er med i kortlægningen, og alle bortset fra Skive og Hedensted, har været direkte repræsenteret i styregruppen for Aarhus 2017.
Nogle kommuner har i øvrigt i visionsfasen haft besøg af Aarhus 2017 glascontaineren lastet med information om kulturhovedstadsprojektet. Borgerne i Silkeborg, Randers, Horsens, Viborg og Århus er blevet inviteret indenfor og har bidraget med ideer og visioner, og kommunerne har benyttet lejligheden til at fortælle om aktuelle projekter.
I næste fase i forarbejdet til kulturhovedstaden skal der udvikles konkrete projekter.

Læs mere på http://www.aarhus2017.dk/

Billedtekst: Borgerne i Silkeborg, Randers, Horsens, Viborg og Århus er blevet inviteret indenfor hos Aarhus 2017 i den omrejsende glascontainer og har kunnet bidrage med ideer og visioner. Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen og kan downloades i høj opløsning ved at klikke på det.


Yderligere oplysninger:

Trevor Davies, projektleder
Aarhus 2017
Telefon: 8713 3353
Mobil: 2174 2620
trda@aarhus.dk

Erik Sejersen, afdelingschef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5120
Mobil: 2068 5588
erik.sejersen@ru.rm.dk