Centerchef Peter Rhode, Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland, er død, 57 år.

Det er med stor sorg, at medarbejdere og ledelse i Region Midtjylland har modtaget besked om, at vores dygtige og afholdte kollega, centerchef Peter Rhode, Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland, pludseligt er død.

Peter blev 57 år.

Peter Rhode var uddannet pædagog og havde særlige erfaringer inden for kvalitetsudvikling på sundheds- og socialområdet. Han evnede i en særlig grad at inspirere og tænke nyt, og han var en af dem, der bragte kvalitetsudvikling til Danmark.

I begyndelsen af 80’erne var han projektleder i ”Levevilkårsprojektet” i Gjellerupparken i Århus. Han blev senere ansat som konsulent i Center for Social Udvikling under Socialministeriet.

Peter kom til Århus Amt som afdelingsleder i Uddannelsesafdelingen under Social- og Sundhedsforvaltningen i 1991. Jobbet indebar også en konsulentopgave for Socialministeriet i kommuneprojektet ”Der er brug for os alle”.

Peter varetog flere betroede, ledende stillinger i Århus Amt som henholdsvis vicekontorchef, kontorchef og afdelingschef.

Da amterne blev sammenlagt, og Region Midtjylland blev dannet i 2007, var det derfor naturligt, at Peters talenter for ledelse og udvikling skulle bruges i det nyoprettede Center for Kvalitetsudvikling.

Peter fik til opgave at etablere og lede Center for Kvalitetsudvikling, som samarbejder med organisationer på sundheds-, social- og psykiatriområdet om at skabe udvikling og kvalitet. En opgave, han gik til med stor ansvarlighed, energi og ildhu. Peter var en ildsjæl, der brændte for de opgaver, han påtog sig.

Peter havde et stort netværk. Sideløbende med sine ledelsesopgaver var han aktiv i bestyrelsesarbejde i blandt andet i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Forum for Kvalitet og Udvikling i Offentlig Service og Peter Sabroe Seminariet i Århus. Han var formand for Dansk Evalueringsselskab siden 2007.

Takket være sin faglige og medmenneskelige indsigt nød Peter Rhode stor respekt og var meget afholdt blandt sine cirka 70 medarbejdere i Center for Kvalitetsudvikling. Medarbejderne kendte Peter som en igangsætter med en utrolig energi og som et menneske, der altid sprudlede af gode ideer. Samtidig besad han stor personlig integritet og var et sjældent sødt menneske, der - selv når han havde travlt - formåede at lægge mærke til og kere sig om sine medarbejdere.

Koncernledelsen i Region Midtjylland har mistet en dedikeret og dygtig ledelseskollega, som vil blive savnet.

Peter Rhode efterlader sig sin hustru, to voksne døtre og to børnebørn. Vore tanker går til familien.


Æret være Peter Rhodes minde.

Bo Johansen
Regionsdirektør