Jævnlig modtager praktiserende læge Niels Guldager, Århus, opskræmte patienter. De hoster og er bange for, at de har ”kold lungebetændelse”.


Jævnlig modtager praktiserende læge Niels Guldager, Århus, opskræmte patienter. De hoster og er bange for, at de har ”kold lungebetændelse”.

Det kan da også tænkes, at de har fået en infektion med bakterien Mycoplasma pneumoniae. Infektionen sætter sig som regel i de øvre luftveje, hvor den blandt andet kan give hoste og ondt i halsen. Men kun en smule eller ingen feber. Hosten kan godt vare ved i flere uger.

- Men infektionen er for det meste helt ufarlig, siger Niels Guldager.

Når patienterne alligevel opsøger ham i hans praksis skyldes det, at de har hørt om sygdommen ”kold lungebetændelse”, og at man straks skulle søge læge.

- Folk har jo stor respekt for lungebetændelse. Og når man så lægger ”kold” oven i bliver det noget snigende. Kan man have lungebetændelse uden af vide det, tænker folk. Og det gør dem selvfølgelig bekymrede, erkender Niels Guldager.

Risiko for resistente bakterier
Men fakta er, at folks bekymring er det største problem.

- For folks bekymring fører ofte til et pres på den praktiserende læge for at tage en prøve og udskrive antibiotika. Men medicinen hjælper ikke. Tvært imod risikerer overforbruget af antibiotika kun at give os flere resistente bakterier, siger Niels Guldager.

Han opfordrer folk til at tage den med ro. Så længe man ikke har feber, er der ingen fare. Men selvfølgelig skal man komme til lægen, hvis man får feber eller bliver rigtig dårlig.

Fakta
• Der er i øjeblikket en øget forekomst af infektioner med bakterien: Mycoplasma pneumoniae
• Infektionen sætter sig som regel i de øvre luftveje, hvor den blandt andet kan forårsage hoste og ondt i halsen men kun en smule eller ingen feber
• Antibiotika ændrer ikke sygdomsforløbet, hvis symtomerne er hoste og ondt i halsen, og der ikke er feber.
• I sjældne tilfælde kommer bakterien længere ned i luftvejen – til lungerne. Her kan den forårsage lungebetændelse. Men det vil samtidig resultere i feber.
• Bliver mycoplasma-infektionen til lungebetændelse virker behandling med antibiotika
• Tidlig eller forebyggende behandling virker ikke. Man kunne tro, risikoen for lungebetændelse kunne mindskes ved at få antibiotika tidligere i forløbet. Men det er ikke tilfældet.
• Overbehandling med antibiotika kan føre til resistente bakterier. Det vil sige, at bakterierne ”lærer” at tåle antibiotikaen, så den ikke længere virker. Derfor skal man kun bruge antibiotika, når det er nødvendigt. 

Læs mere på www.praksis.dk
Gå ind på ”meddelelser / nyheder” i venstre spalte klik på ”Nyheder fra praksiskonsulentordningen” øverst i midterste spalte og vælg så nyheden: ”Kold lungebetændelse findes ikke”