Det var nok første, men nok ikke det sidste besøg hospitalet har haft af regionsrådet, varslede 1. næstformand Bente Nielsen (SF)

Politikerne fik set hvlken vej akutte patienter kommer ind på hospitalet

- Det har været en god og varieret dag for os. Jeg har noteret mig, at det var første regionsrådsbesøg på Regionshospitalet Viborg. Men jeg kan godt sige, at det nok ikke bliver sidste. I har jo også en del projekter, som vi vil og skal følge på forskellig vis, sagde 1. næstformand Bente Nielsen (SF).

Mandagens besøg af politiker på Regionshospitalet Viborg, Skive var det første officielle besigtigelsesbesøg for det samlede regionsråd, og de fremmødte politikere lyttede og spurgte nysgerrigt til alt fra rekruttering af bloddonorer og karkirurgisk vagtberedskab til besparelser og masterplanens økonomi.

Alsidigt program til gæsterne
De politikere, der deltog i besøget på hospitalet i Viborg, fik både introduktion, rundvisning og mulighed for at høre et par faglige oplæg fra specialister i huset. Under den to timer lange tur rundt på hospitalet fik de politiske gæster bl.a. et indblik i den akutte patients vej gennem huset.

Politikerne kom også en tur op på toppen af
den høje sengebygning. Forrest står Ulla Diderichsen (V)


Afdelingssygeplejerske Mette Toftdahl fra skade-modtageafsnittet tog udgangspunkt i en fiktiv patient, 61-årige Nancy, der havde været impliceret i et alvorligt trafikuheld. Rundturen gik selvsagt også omkring det papirløse, medicinske akutafsnit, forbi operationsgangen, fødegangen, neonatalafsnittet, billeddiagnostisk afdeling, børneambulatoriet og så ikke mindst helt til tops til et overblik over hospitalets Viborg-matrikler set fra taget af sengebygningen (højhuset).   

Fedmekirurgi, nyrekræft, mammakirurgi
Efter frokost fik politikerne en kort status på masterplanen og det kommende byggeri, som regeringens ekspertpanel behandlede i sidste uge, men endnu ikke har truffet afgørelse om. Under det oplæg havde flere politikere behov for økonomiske præciseringer af, hvordan masterplanen for Viborg er anderledes end den for Det Nye Universitetshospital (DNU) i Skejby.

Carl Johan Rasmussen (S) med noget af det udstyr, som lægerne bruger ifb. operationer for nyre-kræft.

Som sundhedsfagligt input gav specialeansvarlig overlæge Lene Mortensen og ledende overlæge Mads Mark et indblik i hospitalets nye opgave med overvægtige og fedmekirurgi. Specialeansvarlig overlæge Lars Lund fortalte og viste billeder omkring teknikker til operation af patienter med nyrekræft bl.a. operation gennem navlen og frysebehandling (kryo).

Specialeansvarlig overlæge Jan Sørensen gav en introduktion til mammakirurgien i Viborg og hans kollega, overlæge Helle Hvid fortalte og viste billeder omkring teknikken bag de brystbevarende kræftoperationer - et oplæg der også gav anledning til supplerende spørgsmål fra videbegærlige politikere.

Fru Ib og Petunia sluttede af
Hospitalsklovnene Fru Ib (Berit Hansen) og Petunia (Pia Cisko), der har været tilknyttet børneafdelingen i seks år, fortalte slutteligt om deres arbejde med "den lille patient" - med tryllestøv, sæbebobler, flødebollesuppe og andre vigtige redskaber til afledningsmanøvrer.

Hospitalsklovnene Petunia
(t.v.) og Fru Ib fortalte om
deres arbejde på Børne-
afdelingen.


Klovnene lærte ikke kun regionsrådsmedlemmerne om nytteværdien af deres isbryderfunktion, de gave også et bidrag til det sundhedsfaglige vokabularium med klovneord som "fysioterrorister" (fysioterapeuter) og "rynkebilleder" (røntgenbilleder) - og så ledes blev der sat et munteret punktum midt i den alvorlige opgave med at drive hospital.


Tekst og billeder: Regionshospitalet Viborg, Skive