Onsdag eftermiddag den 10. november får et mindre, men etableret, kunstmuseum nyt navn: Psykiatrisk hospitals museum bliver ved en reception til Museum Ovartaci.

Museum Ovartaci, Århus Universitetshospital, Risskov er det største museum af sin art i Europa. Det er enestående ved den særlige kombination af museum og de mange forskellige aktiviteter, der er tilknyttet. Det er opdelt i et Psykiatrisk Historisk Museum og et Kunstmuseum, der samlet udgør mere end 2000 m2.

Kunstmuseet råder over en samling på mere end 8000 kunstværker, hvoraf 850 kan ses i Kunstmuseets udstilling, der repræsenterer 86 kunstnere.

Tryk her -
se invitationen


Her er 1. næstformand Bente Nielsens (SF) tale i anledning af navneskiftet:
(Talen holdes Onsdag den 10. november kl. 15.30 - det talte ord gælder)

"Tak for invitationen. Oven på beslutningen i går om en ny spareplan på 500 mill.kr. er det helt befriende at skulle beskæftige sig med psykiatrien på rejse.

Jeg er meget glad for på Regionsrådets vegne at være med i dag. Der er jo mange ting vi fejrer i dag – nyt navn, ny plakat og nyt grafisk særkende til Museet her i Risskov. Og ikke mindst fejrer vi begyndelsen på Europaturen ”Overtaci i Europa”.

Da jeg kom kørende hertil i dag, og kom ned ad alléen mod museet var indtrykket snarere herskabelig, landlig idyl end hospital for psykisk syge. Den samme følelse jeg har når jeg står her i dette rum med alle de smukke og stærke billeder omkring mig. Og det er netop det museet her er med til. Ved at have et åbent museum kan det være med til at nedbryde de myter om psykiatriske hospitaler, psykisk sygdom og psykiatrien i det hele taget, som desværre stadigt eksisterer.

For at fejre en af de kunstnere, der i særdeleshed har medvirket til at åbne øjnene for hvor langt kunst kan gå, tog museet i begyndelsen af i år navnforandring til Museum Overtaci.

Overtaci levede og arbejdede med sin kunst i 56 år her på hospitalet i Risskov. Overtaci inkarnerer på den måde den psykiatriske institution, historien og kunsten og ikke mindst kunstens betydning. Overtaci løfter sig, sammen med de mange andre kunstnere i museets samling, langt ud over det psykiatriske hospitals rammer – både i sit virke og via kunstens spændvidde.

Ovartacis livshistorie bærer vidnesbyrd om anstaltspsykiatriens historie, eller epoken med langtidsindlæggelser i dansk og europæisk psykiatri. Vi får indsigt i konsekvenserne af en sådan tilværelse: isolation, fængselslignende sociale relationer, en konstant kamp for det personlige rum. Der er tale om en epoke, hvor effektive behandlingsmuligheder for de tunge psykiatriske sygdomme er særdeles beskedne, og hvor selve opholdet i lige så høj grad er en beskyttelse af den almindelige borger mod at skulle konfronteres med stærkt invaliderende og angstprovokerende sindssygdom på nært hold. Anstaltsopholdet er en form for ”gensidig skærmning”.

Paradoksalt nok er det vanskeligt, nærmest umuligt at forestille sig, at Ovartacis grænseoverskridende kunst kunne have udfoldet sig lige så rigt og stærkt uden for de mure, som udgjorde hans fysiske horisont.

Overtaci bliver et ikon for kunst og skønhed, selv under svære betingelser og den måde et forbillede for de marginaliseredes ret til at bidrage til verden på egne præmisser.

Med et nyt navn følger også et nyt image og derfor har museet fået designer Finn Nygaard til at skabe en ny plakat og et nyt grafisk særkende, som jeg synes klæder navnet og ikke mindst museet rigtigt godt.

Jeg er sikker på, at navneskiftet fra en betegnelse til et navn er af stor betydning for museets fremtidige identitet og jeg håber, at museet også internationalt vil kunne vise en anden side af psykiatrien. Nemlig psykiatrien set fra den historiske og kunstneriske vinkel - og naturligvis kunsten i sig selv, hvorigennem der åbnes mange døre hos alle mennesker uanset alder og nationalitet.

Og der bliver rig mulighed for andre nationaliteter til at skifte bekendtskab med Ovartacis kunst, når europaturnéen ”Overtaci i Europa” indledes.

Det er ikke først gang, der arbejdes med at bringe Ovartacis kunst til udlandet.

Asger Jorn var begejstret for Ovartacis kunst og han foreslog, at Ovartaci skulle rejse med ham til Paris, hvor Jorn kunne gøre ham både rig og berømt. Det blev ikke til noget – Ovartaci afslog og foretrak de velkendte omgivelser i Risskov.

Fra februar 2011 bliver det nu en realitet med Ovartaci i Europa – ikke Paris og ikke Ovartaci i egen person – men en særudstilling af udvalgte værker.

Udstillingen udlånes i næsten et år, begyndende i Belgien: Museum Dr, Guislain i Gent, dernæst til Holland: ”Het Dolhuys” i Haarlem og endelig Tyskland til ”Prinzhorn Sammlung” i Heidelberg.

Det er min klare forventning, at denne udstilling vil være med at sætte Museum Overtaci på landkortet og jeg håber, at udstillingen også vil give både anerkendelse og respekt for det særlige felt museet arbejder med og formidler, nemlig psykiatrien set fra en kunstnerisk vinkel. Jeg kan i hvert fald ikke komme i tanke om en bedre repræsentant for dette end Overtaci.

Jeg vil på vegne af Regionsrådet ønske museet tillykke med det nye navn, den flotte nye plakat og ikke mindst held og lykke med europaturneen."


Flere oplysninger