En ny samarbejdsaftale mellem Århus Kommune og Region Midtjylland skal styrke samarbejdet og nedbringe ventelisten på det børnepsykiatriske område.

Aftalen retter sig mod tidlig og hurtig indsats for børn med psykiatriske problemstillinger. Den sikrer en systematisk og løbende dialog om en klar rollefordeling i forløbet af psykiatriske udredninger og fastlægger rammer om fortsat at kvalificere arbejdet for børn og unge.

Aftalen er i dag godkendt af Regionsrådet og er også godkendt af råd-mændene for Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Børn og Unge i Århus Kommune.

”Alle skal arbejde for at nedbringe ventelisterne, og det har vi med den nye aftale forpligtet hinanden gensidigt på. Ingen børn, unge eller familier er tjent med at vente længere end højst nødvendigt,” siger Jacob Bunds-gaard Johansen, rådmand for Børn og Unge.

Hans Halvorsen, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, siger:
”Jeg ser frem til, at vi kan gøre det gode samarbejde endnu bedre. Vi har en fælles interesse i at yde børn og familier en høj faglig kvalitet og sikre løbende faglig udvikling af området.

Regionsrådsformand Bent Hansen er ganske enig og vurderer, at den nye aftale skaber nogle fine rammer for at gøre det gode samarbejde med Århus Kommune endnu bedre til gavn for børn med psykiske problemer.

Samarbejdsaftalen indgår som en del af en overordnet sundhedsaftale mellem Århus Kommune og Region Midtjylland 2011-2014.

Yderligere oplysninger
• Rådmand for Børn og Unge, Jacob Bundsgaard Johansen, træffes gennem pressekonsulent Henning Mols, tlf. 51 57 67 11
• Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Hans Halvorsen, træffes gennem pressekonsulent Michael Schrøder, 8940 3412
• Regionsrådsformand Bent Hansen, tlf. 8728 5010 / 4031 3707

Fakta om ventetider
Af en oversigt over den faktiske ventetid for børn og unge fra Århus Kommune, der er udredt i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Midtjylland i perioden fra 1. januar 2008 til 30. september 2010 fremgår det, at den gennemsnitlige ventetid til udredning for børn og unge fra Århus Kommune er faldet fra 179 dage til 149 dage i perioden.

Cirka en tredjedel af de børn og unge fra Århus Kommune, der har ventet på at komme i udredning i perioden, har ventet under 2 måneder. Tilsvarende er 2/3 kommet i udredning indenfor 6 måneder, fra BUC har modtaget henvisningen.

Endelig viser oversigten, at antallet af børn og unge, der venter mere end 12 måneder, er nedbragt fra 68 til 21 i perioden.