12-12-2010

Region Midtjylland vil i de kommende år fokusere på at styrke væksten gennem øget produktivitet i virksomhederne – blandt andet gennem bedre uddannelse af arbejdsstyrken.

Det fremgår af den nye erhvervs-udviklingsstrategi fra Vækstforum for Region Midtjylland.

En globalt konkurrencedygtig region – blandt de bedste i Europa. Det er målet med den erhvervsudviklingsstrategi, som Vækstforum for Region Midtjylland netop har vedtaget.
Inden for rammerne af den første strategi, der trådte i kraft 1. januar 2007, er der sat initiativer med et samlet budget på knap 1,5 milliarder kroner i gang for at fremme det midtjyske erhvervsliv.
Og dette høje aktivitetsniveau vil fortsætte. Med den nye strategi i hånden vil Vækstforum og Regionsrådet fortsat arbejde for den størst mulige gearing af de regionale erhvervsfremmemidler med andre finansieringskilder til gavn for væksten i de midtjyske virksomheder.
”Den nye erhvervsudviklingsstrategi tager både fat i de aktuelle ud-fordringer, som det midtjyske erhvervsliv står overfor, og fortsætter det lange, seje træk, der kræves for at ruste os til at håndtere de udfordringer og muligheder, vi kan forvente at stå overfor de kommende 10 år.
Det er en strategi, der er sat i verden for at skabe vækst i Midtjylland, både på kort og langt sigt”, siger formand for Vækstforum Bent Hansen.

Længere horisont
Den nye erhvervsudviklingsstrategi adskiller sig fra den gamle ved at anlægge et længere tidsperspektiv og sigte mere globalt.
Den udstikker retningen frem mod 2020 og lægger dermed op til et samspil med Europa Kommissionens økonomiske strategi Europa 2020.
Samtidig fokuserer den på at ruste hele det midtjyske erhvervsliv til at stå stærkt i forhold til de globale konkurrenter på ude- og hjemmemarkeder. Strategien betragter internationalt orienterede medarbejdere og udenlandsk arbejdskraft som væsentlige kilder til denne øgede internationalisering.

Faldende produktivitet
Især produktiviteten er en udfordring for de midtjyske virksomheder. Set i et internationalt perspektiv har den danske produktivitet været lav de seneste år. Og den midtjyske produktivitet har været faldende i forhold til landsniveauet.
”Det kræver en fælles indsats fra både erhvervslivet og politikerne at vende den svage, midtjyske produktivitetsudvikling. Politikerne skal sikre de bedst mulige erhvervsmæssige rammer, og vi virksomhedsledere skal lægge os i selen for at udnytte disse rammer til at effektivisere og skabe mere værdi i virksomhederne”, siger Lars Aagaard, medlem af formandskabet for Vækstforum og koncerndirektør for Grundfos Management A/S.
Vækstforum for Region Midtjylland tager sin del af ansvaret ved at forbedre rammerne for at arbejde med innovation og forretningsudvikling, øge digitaliseringen af virksomhederne, skabe mere iværksætteri og styrke uddannelses- og kompetenceudviklingsindsatsen.

Dygtige medarbejdere
”Midtjyllands vigtigste ressource er dygtige medarbejdere. Vi kan ikke forbedre produktiviteten og skabe bedre betingelser for vækst uden at investere i medarbejderkompetencer på alle niveauer. Vi vil gøre en særlig indsats for, at de små og mellemstore virksomheder får blik for, hvordan højtuddannede medarbejdere kan være med til at udvikle nye forretningsmuligheder og fremme effektiviteten – og dermed skabe en platform for en fremtidssikret vækst” siger Søren E. Frandsen, medlem af formandskabet for Vækstforum og prorektor ved Aarhus Universitet.

Fire udvalgte områder
Ud over at forbedre de generelle rammer for at drive virksomhed i Midtjylland vil Vækstforum gøre en særlig indsats inden for fire udvalgte områder, som skal fungere som lokomotiv for hele det midtjyske erhvervsliv. Disse fire udvalgte områder er energi og miljø, fødevarer, velfærdsinnovation og turisme.
På energi- og miljøområdet giver strategien eksempelvis mulighed for at støtte projekter, der kan skabe nye markedsmuligheder for virksomheder, som arbejder med biomasse; eller projekter, der ruster underleverandører til vindmølleindustrien til at stå bedre i den hårde globale konkurrence på området.


Læs erhvervsudviklingsstrategien 


Flere oplysninger:

  Bent Hansen, formand for
Vækstforum i Region Midtjylland
Telefon: 87 28 50 10
Mobil: 40 31 37 07
bent.hansen@rr.rm.dk
  Søren E. Frandsen, medlem af formandskabet for
Vækstforum i Region Midtjylland
Prorektor, Aarhus Universitet
Telefon: 89 42 19 59
Mobil: 29 25 86 90
sef@adm.au.dk
  Lars Aagaard, medlem af formandskabet for
Vækstforum i Region Midtjylland,
Koncerndirektør Grundfos Management A/S
Telefon: 87 50 12 50
laagaard@grundfos.com