Region Midtjylland har ansat 55-årige Jørgen Schøler Kristensen som ny cheflæge på Regionshospitalet Horsens og Brædstrup.


 

Jørgen Schøler Kristensen


Region Midtjylland har ansat 55-årige Jørgen Schøler Kristensen som ny cheflæge på Regionshospitalet Horsens og Brædstrup.

Jørgen Schøler Kristensen har gennem de seneste tre måneder været konstitueret i stillingen som cheflæge på Regionshospitalet Horsens og Brædstrup. Inden da arbejdede han som ledende overlæge på Hæmatologisk Afdeling på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, gennem syv år.

Jørgen Schøler Kristensen har stor erfaring med både ledelsesmæssige og administrative opgaver. Han har gennem ti år deltaget i ledelsesarbejdet på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, og været en aktiv medspiller i kommunikationsudvalg, hygiejneudvalg og samarbejdsudvalg.

Som cheflæge står Jørgen Schøler Kristensen sammen med sine to chefkolleger, hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen og chefsygeplejerske Anna Birte Sparvath, i spidsen for Regionshospitalet Horsens og Brædstrup, der er et af Region Midtjyllands fem akuthospitaler.

Regionsrådsformand Bent Hansen (S) glæder sig til at byde Jørgen Schøler Kristensen velkommen som cheflæge på Regionshospitalet Horsens og Brædstrup.

- Vores nye cheflæge har en stærk forskningsmæssig profil kombineret med en solid erfaring med ledelse. Jeg er sikker på, at han vil være den helt rigtige til at styrke og videreføre Regionshospitalet Horsens og Brædstrups profil som et innovativt hospital med fokus på patienternes og de ansattes trivsel, siger Bent Hansen.

- Jørgen Schøler Kristensen blev valgt til stillingen som cheflæge blandt fire særdeles kvalificerede ansøgere. Han er fagligt velfunderet og kan med sin udviklingsorienterede tilgang, og sin evne for at få en organisation med sig, bidrage til den fortsatte udvikling af hospitalets faglige profil, siger direktør Ole Thomsen fra Region Midtjylland.

Den nye cheflæge på Regionshospitalet Horsens og Brædstrup er uddannet speciallæge i henholdsvis intern medicin og hæmatologi.

Jørgen Schøler Kristensen bor i Skejby ved Århus med sin hustru. Parret har fire børn i alderen 20-30 år og to børnebørn.

Flere oplysninger