Forskningsprojekt skal reducere unødig brug af PSA-test og overbehandling af prostatakræft


Forskningsprojekt skal reducere unødig brug af PSA-test og overbehandling af prostatakræft

Det Strategiske Forskningsråds Programkomite for Individ, Sygdom og Samfund har netop bevilget 14.4 mio kroner til et forskningsprojekt, der har til formål at sikre tidlig og præcis opsporing af prostatakræft samt at forbedre behandlingen af sygdommen. Det 4-årige projekt er ledet af professor Torben Ørntoft og lektor Karina Dalsgaard Sørensen fra Molekylær Medicinsk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby, og vil foregå i tæt samarbejde med bl.a. Urinvejskirugisk Afdeling K, Skejby, praktiserende læger i Region Midtjylland samt ledende forskningscentre i USA, Kina og Tyskland.

Prostatakræft er den hyppigst diagnosticerede kræftform hos mænd. Således får 4000 danske mænd hvert år konstateret sygdommen, oftest på baggrund af en blodprøve taget hos deres praktiserende læge, hvor man måler indholdet af markørproteinet PSA (prostata-specifikt antigen).
Antallet af PSA-målinger foretaget hos de praktiserende læger i Danmark er imidlertid eksploderet i løbet af de seneste 10 år, så der reelt foregår PSA-screening, selv om en sådan screening ikke er anbefalet i Danmark.
Dette er ikke alene dyrt, men også meget problematisk, idet PSA er en relativt dårlig markør der ikke kan skelne mellem aggressive og fredelige tilfælde af prostatakræft. Nye europæiske studier viser således at man ved PSA-screening skal teste 1500 mænd og operere 48 for at redde blot en mand fra at dø af prostatakræft.
Det betyder med andre ord, at mange danske mænd idag opereres for prostatakræft uden at have den mindste gavn af behandlingen. Dette er ikke alene til stor fysisk og psykisk gene for patienterne, men det er også en stadigt voksende bombe under sundhedssystemets i forvejen trængte økonomi.

Formålet med det støttede forskningsprojekt er derfor at bruge en ny genetisk test til at målrette PSA testning hos de praktiserende læger til den lille gruppe af mandlige patienter, der har reelt har brug for PSA-screening, fordi de har forhøjet arvelig risiko for at udvikle prostatakræft. Disse mænd vil blive tilbudt at følge et forbedret kontolprogram ved en ny forebyggelsesklinik, som oprettes i 2011 ved Urinvejskirurgisk Afdeling K på Århus Universitetshospital, Skejby.
Ved at målrette PSA-screening mod mænd med forhøjet risiko for prostatakræft, håber forskerne at kunne reducere overbehandlingen af fredelig prostatakræft. En anden del af projektet, som foregår i samarbejde med bl.a. forskningsgrupper i USA, Kina og Tyskland, er rettet direkte mod at udvikle nye og bedre værktøjer til at skelne aggressiv fra fredelig prostatakræft, således at behandlingen af prostatakræft i fremtiden bedre kan tilpasses den enkelte patients behov.


For yderligere oplysninger kontakt:
Professor Torben Ørntoft, Molekylær Medicinsk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby, orntoft@ki.au.dk / 8949 9400