03-12-2010Sådan lyder titlen på en brochure, som Region Midtjylland netop har udgivet. I brochuren fortæller otte virksomheder, som har deltaget i virksomhedsudviklingsprogrammet VÆKSTmidt, om hvordan rådgivning og netværk har skabt konkrete resultater, udvikling og vækst.

Læs blandt andet om kabelvirksomheden i Viborg, som fik hjælp til proces og styring af produktudviklingen med henblik på at få en ISO9000 godkendelse.
Om brøndborervirksomheden i Højslev ved Skive, som gennem ekspertrådgivning og et netværksbaseret udviklingsforløb fik udviklet en forretningsplan og en handlingsplan for virksomheden.
Om virksomheden i outdoorbranchen, som fik etableret en intern marketingafdeling på baggrund af en strategianalyse af virksomhedens marketingvirksomhed.
Om designvirksomheden, der som led i virksomhedens globaliseringsproces har fået udarbejdet fundamentet til udvikling af en række fælles guidelines for virksomheden og dens partnere.

Nyt program
Brochuren fortæller desuden om VÆKSTmidt programmet, som er et virksomhedsudviklingsprogram målrettet små og mellemstore virksomheder med vækstambitioner. Programmet fungerede i en treårigårig periode og udløb ved udgangen af 2009. Gennem programmet fik knap 300 virksomheder i Region Midtjylland mulighed for tilskud til specialiseret rådgivning.
Sidst i brochuren præsenteres VÆKSTmidt accelerator, der nu afløser VÆKSTmidt.

Væksthus Midtjylland er operatør på programmerne.
Yderligere oplysninger om programmerne fremgår af Væksthus Midtjyllands hjemmeside: http://www.startvaekst.dk/vhmidtjylland.dk/

Se brochuren som pdf


Flere oplysninger:

Bent Mikkelsen, afdelingschef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5270
Mobil: 2023 3360
bent.mikkelsen@ru.rm.dk


Brochuren kan rekvireres hos:
Britta Madsen
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5271
britta.madsen@ru.rm.dk