Den nye overenskomst styrker behandlingen af de kroniske patienter og bidrager til at løse problemer med lægedækning – inden for en ansvarlig økonomisk ramme.
Den nye overenskomst styrker behandlingen af de kroniske patienter og bidrager til at løse problemer med lægedækning – inden for en ansvarlig økonomisk ramme.

Efter et forhandlingsforløb, som har strakt sig over to år, blev der i nat indgået en ny overenskomst for de praktiserende læger.

- Vi har fået en god aftale. Der er ting, vi ikke er blevet helt færdige med at løse, men jeg synes, at vi efter et meget langt og svært forløb faktisk har fundet hinanden i en aftale, der rummer nogle rigtig gode perspektiver, udtaler Jens Stenbæk, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Fokus på kroniske sygdomme
Med aftalen styrkes tilbuddene til patienter med kroniske sygdomme. De praktiserende lægers arbejde skal fremover være mere systematisk og baseret på viden om egen og andres indsats. Der er lagt vægt på, at regioner, kommuner og praktiserende læger har et fælles ansvar for at samarbejde om de kroniske patienter.

- Nu kan borgere med kroniske sygdomme være sikre på at de sidst nye faglige anbefalinger anvendes hos egen læge, og der skabes sammenhæng i behandlingen. Lægerne har samtidig forpligtiget sig til at implementere nye IT-værktøjer, som bl.a.giver os viden om borgernes sundhed og effekt af behandling, ligesom Det Fælles Medicinkort er et vigtigt redskab til at sikre korrekt medicinering”, siger Jens Stenbæk.

Styr på udgifterne
Samfundsøkonomien er presset, og regionerne har fokus på en stram udgiftsstyring. Behovet for en markant afdæmpning af væksten og en højere grad af budgetsikkerhed har været afgørende. Der er derfor aftalt en fast ramme for udgiftsvæksten i de kommende år. Hvis rammen overskrides, vil overskridelsen blive modregnet i efterfølgende pris- og lønreguleringer.

- Det er vigtigt for regionerne at der nu er sikkerhed omkring udgifterne til almen praksis i de kommende år. Vi har indgået en historisk aftale som sikre os mod fremtidige budgetoverskridelser, udtaler Jens Stenbæk.

Læger i yderområder
I de senere år har der været flere eksempler på problemer med manglende lægedækning, især i yderområder. Det er problemer, der kan forstærkes i de kommende år, når flere praktiserende læger går på pension.

- Det er afgørende at vi får sikret lægedækningen i hele landet. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu har fået aftalt en række nye tiltag, som kan bidrage til løsning af konkrete lægedækningsproblemer. Blandt andet. får regionerne selv mulighed for at oprette lægepraksis ved lægemangel, siger Jens Stenbæk.

Lægevagten følger anbefalinger
Lægevagten har været en af de store knaster i forhandlingerne. Parterne har erklæret sig enige i de overordnede målsætninger for fremtidens akutstruktur, hvori lægevagten indgår. Der er således enighed om – i et forpligtende samarbejde i de enkelte regioner – at realisere de anbefalinger, der for nylig er kommet fra regeringens Præhospitale Akutudvalg.


Fakta

Flere oplysninger
Formanden for Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Jens Stenbæk, 2037 1198