Et udbrud af tarmbakterien CD027 er bekæmpet på Århus Universitetshospital.


Et udbrud af tarmbakterien CD027 er bekæmpet på Århus Universitetshospital.
Syv patienter blev i sensommeren smittet med tarmbakterien Clostridium difficile CD027 under indlæggelse på forskellige afdelinger på Århus Universitetshospital, og derfor startede en intensiv kamp for at forhindre yderligere smittespredning. I den seneste 1½ måned er der ikke dukket nye tilfælde op, og derfor ophæves inddæmningsstrategien nu.

Patienterne blev typisk smittet i forbindelse med indlæggelse på en stue sammen med en patient med CD027, eller hvis der tidligere havde ligget en patient med CD027. Derfor blev test af patienter med diarre og rengøring med klor vigtige led i inddæmningsstrategien.

– Vi vurderer, at vi har haft held til at stoppe udbruddet, inden det for alvor etablerede sig i regionen. Det er godt for patienterne, og det er flot i betragtning af, at vi ikke kender andre steder i verden, hvor det er lykkedes at bekæmpe et udbrud af CD027, siger ledende overlæge Svend Ellermann-Eriksen, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Skejby.

Inddæmningen af udbruddet involverede alle hospitaler i Region Midtjylland, som skulle isolere risikopatienter, hvis patienterne havde fået diarre under eller efter en indlæggelse på ét af Århus-hospitalerne. Hospitalsstuen skulle rengøres med klor, og først når en afføringsprøve var testet negativ for CD027 kunne isolationen af patienterne ophæves.

– Når det er lykkedes os at bekæmpe udbruddet, hænger det formodentlig sammen med den intensive rengøring med klor af både patientens stue - og i nogle tilfælde hele sengeafsnit, hvor det var nødvendigt for at få kontrol over situationen, siger Svend Ellermann-Eriksen.

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling ophæver nu de særlige forholdsregler. Dog skal personalet fortsat være opmærksom på alvorlige tilfælde af diarre - især opstået i forbindelse med antibiotika-behandling. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling vil fortsat have en særlig opmærksomhed på CD027.

– Der er grund til at sige tak til alle de medarbejdere i afdelingerne og rengøringen, der har ydet en ekstraordinær indsats for at få inddæmningsstrategien overfor CD027 til at lykkes, siger Svend Ellermann-Eriksen.


Se hospitalets udmelding fra den 8. oktober 2010.