Rygeloven har renset luften på de midtjyske arbejdspladser. Det skriver Magasinet Midt, som udgives af Region Midtjylland


 

Læs magasinet - tryk her


Rygeloven har renset luften på de midtjyske arbejdspladser. Det skriver Magasinet Midt, som udgives af Region Midtjylland.

Hele 92 procent af arbejdsstyrken i Region Midtjylland er nu ansat på en arbejdsplads, der lever op til reglerne i rygeloven. Det er langt flere end i 2006, hvor kun 55 procent var på en arbejdsplads, der levede op til den dengang kommende lov om røgfrit miljø.

Det viser de første resultater fra Region Midtjyllands befolkningsundersøgelse Hvordan har du det? 2010, som blandt andet indeholder data om røg på arbejdspladsen i henholdsvis 2006 og 2010.

Sundhedskonsulent Finn Breinholt, Center for Folkesundhed, der har forsket i tobaksforebyggelse i mange år, kalder udviklingen for imponerende:

 

 Finn Breinholdt


- Vi må konstatere, at rygeloven har ført til, at langt de fleste arbejdspladser i dag følger de nye rygeregler. Det er ganske imponerende. Det betyder, at meget få nu udsættes for passiv rygning. Der er ingen tvivl om, at det er en hjælp til de mange, som gerne vil holde op med at ryge.

Ledige falder af sundhedsbølgen
Undersøgelsen viser samtidig, at mange midtjyder har droppet smøgerne helt, også på hjemmefronten. Med et fald på 5 procent fra 2006 til 2010, er andelen af dagligrygere nu nede på 22 procent.

Nedgangen i antallet af dagligrygere hænger ikke nødvendigvis sammen med rygeloven, men der kan være en sammenhæng, vurderer Finn Breinholdt.

- Vi kan ikke sige præcist, hvor mange, der er holdt op med at ryge på grund af den nye rygelov. Men arbejdspladsen er et rigtig godt sted at lave forebyggelse. Det er en styrke, at man kan gøre nogle ting i fællesskab og dermed flytte kulturen. Halvdelen af rygerne vil jo rigtig gerne holde op, og her kan det være en stor hjælp til at holde fast, hvis man tager beslutningen om rygestop sammen med en gruppe kolleger, siger Finn Breinholdt.

Befolkningsundersøgelsen viser til gengæld, at antallet af rygere blandt midtjyder, der står uden for arbejdsmarkedet, kun er faldet med 1 procent siden 2006. Det underbygger vurderingen af, at kulturen på arbejdspladsen kan have betydning for, om man beslutter sig for et rygestop. Finn Breinholt forklarer:

- Folk, der ikke er i arbejde, berøres jo ikke af de restriktive rygeregler og heller ikke så meget af den almindelige tendens til, at færre ryger. Da arbejdspladsen i høj grad er et sted, hvor nye tendenser spredes, er det forståeligt, at ledige også i denne sammenhæng bliver hægtet lidt af. Det skal man være opmærksom på i forebyggelsesarbejdet, at der er folk uden for arbejdsmarkedet, der ikke på samme måde er fanget ind af ”sundhedsbølgen”.

Flere oplysninger
Sundhedskonsulent Finn Breinholt, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland, tlf: 8728 4704 / 2273 0252 / finn.breinholt@stab.rm.dk