Nye sundhedsaftaler prioriterer nærhed og sammenhæng for patienter og borgere.
Nærhed og særlig opmærksomhed overfor ældre medicinske patienter og patienter, der får hjælp og behandling i både behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien er prioriteret højt i de nye sundhedsaftaler mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner.

Sundhedsaftalerne er netop faldet på plads og gælder fra 1. januar 2011 og de næste fire år.

Aftalerne sikrer, at borgerne i regionen får et sammenhængende sundhedstilbud.

- Med aftalen er vi ambitiøse på borgernes vegne. Vi sikrer det grænseløse patientforløb med klare aftaler mellem kommuner, almen praksis og hospitalssektoren, siger formand for Sundhedskoordinationsudvalget, regionsrådsmedlem Anders Kühnau (S).

De nye sundhedsaftaler præciserer, hvilke initiativer region, kommune eller praktiserende læger skal tage, hvornår de skal sættes i værk, og hvordan parterne sikrer dialogen om den enkelte borger,

Anders Kühnau understreger, at det er kommunerne og almen praksis, der har hovedrollen, når det gælder om at forebygge, at borgerne bliver syge og bliver indlagt på hospitalet.
Kommuner og praktiserende læger står også med ansvaret for at skabe sammenhæng i opfølgning og rehabilitering for de borgere, der har været indlagt.

- Det er en vigtig forudsætning for, at det højt specialiserede hospitalsvæsen vi har i Region Midtjylland kan fungere optimalt, siger han.

Den vurdering er næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget Hans-Jørgen Hørning (V), Silkeborg Kommune, enig i.

- Det er vigtigt, at vi i kommunerne spiller en aktiv rolle i udviklingen af vores fælles sundhedsvæsen. Det er i det nære sundhedsvæsen, det vil sige i hjemmesygeplejen, i vores tilbud om genoptræning og i sundhedsplejen, at vi som kommune kan sikre, at indlæggelser i videst mulige omfang bliver unødvendige. Vi påtager os naturligvis rollen som aktiv medspiller for at sikre sammenhæng i sundheden for vores borgere, siger han.


Fakta
• Læs sundhedsaftalerne på www.sundhedsaftaler.rm.dk

• Læs mere om Sundhedskoordinationsudvalget på: www.rm.dk/politik/udvalg/sundhedskoordinations-+udvalget

Flere oplysninger
• Formand for Sundhedskoordinationsudvalget, regionsrådsmedlem Anders Kühnau (S)
2720 0346 / 2360 2768

• Næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget Hans-Jørgen Hørning (V) 8688 2159 / 2712 7595

• Kontorchef i Region Midtjylland, Jens Bejer Damgaard,
2963 0226