Difteri-stivkrampe-kighoste vaccine sammen med mæslingevaccine kan øge sygelighed og hæmme væksten for piger


Difteri-stivkrampe-kighoste vaccine sammen med mæslingevaccine kan øge sygelighed og hæmme væksten for piger


Difteri-stivkrampe-kighoste (DTP) vaccinen kan, når den gives sammen med mæslingevaccination (MV), øge sygelighed og hæmme vækst for piger i lavindkomstlande.

Undersøgelsen, der støtter tidligere observationer af øget risiko for sygelighed og død efter DTP, baseres sig på 568 børn, i Guinea-Bissau, der blev fordelt ved lodtrækning til at få DTP+MV eller kun MV. Børnene blev fulgt gennem et år efter vaccination, hvor der blev registreret sygelighed og vækst.

De kontroversielle resultater viser en køns-forskellig effekt af DTP+MV sammenlignet med MV på vækst, med en hæmmet vækst for piger og bedre vækst for drenge igennem et år efter vaccination. Desuden viser undersøgelsen, at især piger har tendens til øget sygelighed – både målt som symptomer på sygdom, på antal af indlæggelser og som oplysning om børnesygdomme fra barnets mor. Børnene blev fordelt til de to grupper ved lodtrækning, og det giver stor sikkerhed for at de fundne effekter reelt er forbundet med DTP.

En forskellig effekt af vacciner på piger og drenge er ikke noget, forskerne tidligere har regnet med. Disse nye resultater – sammen med en voksende mængde undersøgelser – peger på betydningen af immunologiske kønsforskelle, og tvinger forskerne til at tage højde for evt. kønsforskelle, når de evaluerer effekt af vacciner.

Forskerne bag undersøgelsen understreger, at vaccination er vigtig for at forebygge specifikke sygdomme, og ikke bør undlades; men det ser ud til at DTP og MV ikke skal gives samtidig, og at en ændret anbefaling af vaccinationsrækkefølge ville kunne bedre sundhed for piger i Afrika.

I det danske børnevaccinationsprogram gives DTP og MV ikke sammen.


Resultaterne er publiceret i originalartiklen: Diphtheria-tetanus-pertussis vaccine administered simultaneously with measles vaccine is associated with increased morbidity and poor growth in girls. A randomised trial from Guinea-Bissau. Agergaard J, Nante E, Poulstrup G, Nielsen J, Flanagan KL, Ostergaard L, Benn CS, Aaby P. Vaccine. 2010 Nov 17

Desuden kan man læse mere i ph.d.-afhandlingen: Randomised study of not providing diphtheria-tetanus-pertussis vaccine together with or after measles vaccination: Impact on morbidity and growth, Århus Universitet 2009; og på www.bandim.org.