Nu viser et nyt studie udført ved Hjertemedicinsk Afdeling B og Klinisk Institut, Århus Universitetshospital, Skejby, at teorien er forkert.


Et nyt studie fra Århus Universitetshospital, Skejby modbeviser en udbredt  teori om at karvæggens celler fornys af stamceller. Studiet viser i stedet, at celler migrerer fra nærliggende områder i karvæggen ind i det syge transplanterede kar.

Forsnævring af kar i transplanterede organer kan begrænse deres langsigtede funktion. Det skyldes en kronisk immun-medieret beskadigelse af det transplanterede organs blodkar, der fører til en ophobning af glatte muskelceller i karvæggen, så pulsåren forsnævres, hvilket i sidste ende reducerer blodtilførslen til organet med evt. organsvigt til følge. Specielt påvirkes de celler, som beklæder blodkarrenes inderside, endotelcellerne.

I det seneste årti har den fremherskende teori været, at beskadigede endotelceller og ophobede glatte muskelceller i karvæggen ved transplantering af organer, bliver fornyet af stamceller (cirkulerende progenitor-celler), der dannes i knoglemarven og via blodet føres til de steder, hvor der er brug for dem. Denne teori har været udgangspunkt for utallige eksperimentelle og kliniske studier på trods af, at der har manglet fyldestgørende undersøgelser af teoriens holdbarhed.

Nu viser et nyt studie udført ved Hjertemedicinsk Afdeling B og Klinisk Institut, Århus Universitetshospital, Skejby, at teorien er forkert.

Ny forståelse
I en række eksperimenter undersøgte forskerne udviklingen af de forandringer i karvæggen, som immunforsvaret er årsag til ved transplantation i genmodificerede mus.

Ved at transplantere pulsårer mellem mus, hvor enten donor eller modtager bar et let genkendeligt fluorescerende markørprotein, var det muligt at spore kilden til nydannede endotelceller og glatte muskelceller. Resultaterne viste entydigt, at fornyelse af endotelcellelaget samt ophobningen af glatte muskelceller sker ved migration af celler fra den nærliggende karvæg og ikke ved rekruttering af cirkulerende stamceller fra blodet. 
 
Dermed ser en betydelig international forskningsindsats indenfor udforskning af stamcellers rolle i karsygdom ved transplantation ud til at have været fortolket forkert. Denne nye viden vil få betydning for forståelsen og fremtidig udforskning af de mekanismer, der fører til udvikling af forandringer i karvæggen ved transplantation.

Fakta
Studiet er støttet af Lundbeckfonden og Hjerteforeningen.
Resultaterne er publiceret i følgende originalartikel:
Hagensen MK, Shim J, Falk E, Bentzon JF. Flanking Recipient Vasculature, Not Circulating Progenitor Cells, Contributes to Endothelium and Smooth Muscle in Murine Allograft Vasculopathy. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2011 Jan 13. [Epub ahead of print]

Flere informationer:
Ph.d.-studerende Mette Hagensen, tlf. 89 49 55 20