Siden 2006 er andelen af midtjyder, der ryger dagligt, faldet med 5 procentpoint. Det største fald ses blandt storrygere. Det viser Region Midtjyllands nye efolkningsundersøgelse 
"Hvordan har du det 2010". Undersøgelsen bliver præsenteret den 28. januar.

Andelen af midtjyder, der ryger, er fra 2006 til 2010 faldet fra 27 til 22 procent. Ganske overraskende er det største fald sket blandt storrygerne, hvor andelen er faldet fra 17 til 13 procent.

- Storrygerne er svære at fange i forebyggelsesindsatsen, fordi de netop er så afhængige. Derfor er det både overraskende og meget positivt, at det er indenfor denne gruppe, den største udvikling ses, fortæller sundhedskonsulent Stine Poulsen, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland, som har analyseret svarene fra de mange midtjyder.

- Oplysningskampagner fra bl.a. Sundhedsstyrelsens har medvirket til, at der er kommet mere fokus på den skadelige effekt af rygning. Samtidig har rygeloven betydet, at det er blevet mere besværligt at være ryger. Rygerne er i det hele taget kommet i mindretal, hvilket kan give et øget socialt pres på dem. 


Større social ulighed i rygning

Andelen af rygere er faldet i samtlige uddannelsesgrupper, men mindst blandt personer med lav uddannelse, hvor 32 procent fortsat ryger dagligt. Det skal sammenlignes med, at 22 procent af de mellemuddannede og 13 procent af de højtuddannede ryger.

Den mest markante forskel ses blandt unge mænd i alderen 25-34 år, hvor 44 procent af de lavtuddannede ryger dagligt, mens kun 7 procent af de højtuddannede ryger dagligt.

- Tallene viser, at den sociale ulighed blandt rygerne er blevet større. Og der er tydeligvis stadig grupper, som vi skal arbejde meget mere målrettet på at nå med en forebyggelsesindsats. Vi kan nemlig se, at mere end halvdelen af rygerne er motiverede for at holde op med at ryge. Det gælder også blandt de lavtuddannede, siger sundhedskonsulent Stine Poulsen.

Kommunal indsats med effekt
Formand for Kommunekontaktrådet i region midtjylland, byrådsmedlem Anders G. Christensen fra Favrskov Kommune, ser frem til at få den nye sundhedsprofil i hænderne.

- Kommunerne har blandt andet brugt sundhedsprofilen fra 2006 til at udvælge indsatsområder for forebyggelse. Mange kommuner har netop valgt at gøre en særlig indsats på rygeområdet, så det bliver rigtig spændende at se, om den positive effekt med færre rygere er slået igennem for alle kommunerne, og hvordan sundheden i øvrigt har udviklet sig, siger han. 


De nye kommunale sundhedsprofiler præsenteres fredag den 28. januar på en konference på Værket i Randers. Journalister er velkomne til at tilmelde sig på mail: anna.glavind@stab.rm.dk eller på tlf: 2485 5950.

Se også tabeller og andte nyt om undersøgelsen på www.hvordanhardudet.rm.dk

Fakta om undersøgelsen
Resultaterne gælder for de ca. 800.000 voksne midtjyder mellem 25-79 år. Ca. 28.000 i aldersgruppen har besvaret et spørgeskema om sundhed, sygdom og trivsel, som blev udsendt foråret 2010. ”Hvordan har du det?” gennemføres af Center for Folkesundhed i samarbejde med regionens 19 kommuner. Den er del af en national undersøgelse, så vi kan sammenligne sundheden på tværs af landet.

Yderligere oplysninger

  • Anders G. Christensen, formand for Kommunekontaktrådet, Midtjylland, tlf. 8761 1661 / 2022 9806 / agc@favrskov.dk
  • Stine Poulsen, sundhedskonsulent, Center for Folkesundhed, tlf. 8728 4715 / 40236186 / stine.poulsen@stab.rm.dk
  • Finn Breinholt Larsen, seniorforsker, Center for Folkesundhed, tlf. 8728 4704 / 2273 0252 / finn.breinholt@stab.rm.dk
  • Bent Hansen, formand for Regionsrådet, Region Midtjylland, tlf. 8728 5010 / 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk