Professor Peter Hokland, Hæmatologisk afdeling R, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, er blevet udnævnt til medredaktør for British Journal of Haematology.

Peter HoklandTidsskriftet, der udgiver videnskabelige artikler om normal bloddannelse og om blodsygdomme, såsom leukæmi (blodkræft) og lymfom (lymfeknudekræft), er internationalt meget velanskrevet.

Udnævnelsen er en anerkendelse af Peter Hoklands mangeårige opgave som bedømmer af artikler indsendt til tidsskriftet med henblik på udgivelse. Professor Peter Hokland får medbestemmelse om, hvilke emneområder, der skal satses på i tidsskriftets betydelige pædagogiske indsats for at øge kendskabet til den nyeste viden inden for diagnostik og behandling af blodsygdomme.

Yderligere oplysninger
Peter Hokland, overlæge, dr. med., tlf. 8949 7582 / 2022 5333
Professor i Hæmatologi, professor i Cancer Terapi