Børn, som har haft skoldkopper, er i høj risiko for at udvikle helvedesild under leukæmi-behandling.


Børn, som har haft skoldkopper, er i høj risiko for at udvikle helvedesild under leukæmi-behandling.
 
Herpes zoster, også kaldet helvedesild, ses sjældent hos raske børn, men forekommer hyppigt og kan forløbe kompliceret hos børn, som får kemoterapi.
Nye forskningsresultater viser, at næsten en tredjedel af de børn, som tidligere har haft skoldkopper, udvikler herpes zoster under behandling for akut lymfatisk leukæmi (ALL).
Undersøgelsen omfatter alle børn med ALL behandlet på Århus Universitetshospital, Skejby og Aalborg Sygehus over en 15-årig periode. Her fandtes i alt 90 udbrud af herpes zoster fordelt på 63 børn.

Børn behandlet med meget intensiv kemoterapi var i særlig høj risiko for at udvikle herpes zoster. I denne gruppe fik næsten halvdelen et eller flere udbrud under deres behandlingsforløb.
Ingen af udbruddene havde dødeligt udfald, men de medførte ekstra indlæggelsesdage til intravenøs behandling, uhensigtsmæssige afbrydelser af kemoterapien og i enkelte tilfælde desuden langvarige nervesmerter (postherpetiske neuralgier).


Resultaterne er publiceret i følgende originalartikel:
Sørensen GV, Rosthøj S, Würtz M, Danielsen TK and Schrøder H.The epidemiology of herpes zoster in 226 children with acute lymphoblastic leukemia.Pediatric Blood & Cancer, 2011 Jan 19. doi: 10.1002/pbc.22969
.