Regionshospitalet Hammel Neurocenter forventer i denne uge at tage imod alle de syv unge, der var tæt på at drukne og forfryse ved kæntringsulykken på Præstø Fjord.
Regionshospitalet Hammel Neurocenter forventer i denne uge at tage imod alle de syv unge, der var tæt på at drukne og forfryse ved kæntringsulykken på Præstø Fjord.

De unge efterskoleelever fra Lundby Efterskole er efter akutbehandling på Rigshospitalet og Århus Universitetshospital, Skejby, på vej til videre udredning og behandling på Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

– Børnene vil blive undersøgt for såvel fysiske, psykiske og mentale følger, som en så alvorlig hændelse med lang tids nedkøling vil kunne medføre. Alle bliver tilknyttet et team af eksperter med en tværfaglig tilgang til fokusopgaven: At få de unge og deres familier tilbage til livet, siger ledende overlæge Merete Stubkjær Christensen.

Mennesker, som har været udsat for en så uventet og voldsom belastning som de unge fra Lundby, befinder sig i en ekstrem situation både fysisk og psykisk og har brug for nøje undersøgelser og individuel opfølgning af professionelle.

– Vi ved fra erfaringer med sådanne meget alvorlige ulykker, at det er af stor betydning for den videre rehabilitering at skabe ro og tryghed omkring patienterne og deres pårørende. Det er nødvendigt for at opnå det bedste resultat, siger Merete Stubkjær Christensen, som mindeligt anmoder om forståelse for dette fra både presse og offentlighed. Af hensyn til patienter og pårørende er der således kun adgang til Hammel Neurocenter efter forudgående aftale.

– Vi håber og tror her på Hammel Neurocenter, at vi kan yde en god indsats. Ved at have de unge og ikke mindst deres familier tæt sammen kan vi forhåbentligt få alle godt igennem den forfærdelige ulykke, så de efterfølgende får et godt liv, siger Merete Stubkjær Christensen.

Pressen inviteres til pressemøde i morgen fredag den 25. februar kl. 10.00, hvor blandt andet ledende overlæge Merete Stubkjær Christensen vil opsummere sagen. Der vil ikke blive formidlet detaljer om de enkelte elevers konkrete tilstand eller behandlingsforløb.

Pressemødet afholdes i Regionshuset, Skottenborg 26, 8800 Viborg.

Pressen bedes møde i forhallen ved regionshusets hovedindgang.

For yderligere oplysninger kontakt:

  • Kommunikationsansvarlig Kathrine Bisgaard Vase,
    tlf. 8722 2617 / 2494 3388