På Regionshospitalet Viborg har to fysioterapeuter påtaget sig opgaver, som de ortopædkirurgiske læger normalt ville tage sig af. Fysioterapeuterne klarer to ud af tre patienter med skulder- og albuelidelser.Fra venstre overlæge Michael Væsel, fysioterapeuterne Grethe Aalkjær og Helle Østergaard og specialeansvarlig overlæge Kaj Døssing.

På Regionshospitalet Viborg har to fysioterapeuter påtaget sig opgaver, som de ortopædkirurgiske læger normalt ville tage sig af. Fysioterapeuterne klarer to ud af tre patienter med skulder- og albuelidelser.

På blot en måned har det fået ventetiden på undersøgelse og behandling ned - fra et halvt år til seks uger.

Efter et langt intensivt teoretisk og praktisk oplæringsforløb med bl.a. ultralyds- og røntgendiagnostik er to erfarne fysioterapeuter på Regionshospitalet Viborg nu i stand til selvstændigt at forundersøge udvalgte patienter med skulder- og albuelidelser. Det er også fysioterapeuterne, der efter en drøftelse med en læge stiller patientens diagnose og henviser til relevant behandling eller videre udredning. Visse kontroller efter operation tager de sig også af.

- Formålet er at optimere patienternes forløb gennem tværfagligt samarbejde. Fysioterapeuter er jo uddannet inden for bevægeapparatet og er uundværlige i skulder- og albuebehandling, og med den særlige opskoling er de faktisk i stand til at følge mange patienter til dørs uden at involvere andre. Lægen er selvfølgelig "med" i det bagvedliggende arbejde, og fysioterapeuterne drøfter alle patienter med en læge i skulder-albueteamet, siger specialeansvarlig overlæge Kaj Døssing fra ortopædkirurgisk afdelings skulder-albueteam.

Lægerne i skulder-albueteamet har selv uddelegeret den ortopædkirurgiske del af fysioterapeuternes arbejde til de to specialuddannede ”orto-fys’ser”, som de kaldes i afdelingen. Fysioterapeuterne kan afslutte en tredjedel af de henviste patienter efter udredning og viderehenvisning til fx træning eller ergonomisk rådgivning. En anden tredjedel skal afklares yderligere, fx med billeddiagnostik, neurofysiologisk undersøgelse eller fysioterapi. Lægerne ser primært den sidste tredjedel, som skal opereres.

- Vi er kommet dertil, at patienterne er "grydeklare" til operation, når lægerne ser dem. Det har krævet meget at nå så langt på trekvart år. Men nu høster vi - og ikke mindst patienterne - gevinsten. Ventetiden er markant kortere. Og selv de patienter, der ender med ikke at skulle opereres, kan få et virkelig kvalificeret tilbud og gå tilfredse herfra, siger specialeansvarlig overlæge Kaj Døssing fra Regionshospitalet Viborg.

Han understreger, at hospitalernes ekspertise og opgaver fremadrettet ikke kun bygger på lægers og sygeplejerskers specialisering, men fx også fysioterapeuters.


For yderligere oplysninger:
  • Specialeansvarlig overlæge, ortopædkirurgisk afdeling, Kaj Døssing: 7844 6554 / 5160 2237
  • Fysioterapeut, skulder-albueteamet, Helle Østergaard: 7844 3800 / 6171 8026
  • Ledende overlæge, ortopædkirurgisk afdeling, Christian Pedersen: 7844 6501 / 2467 9275